Sağlık Köşesi
Erkan TÜRKÖZ’e ait yayınlar

Erkan TÜRKÖZ’e ait yayınlar

Bilimsel Yayınlar Vural F, Özkaya Ü, Türköz E, Vural B, Yücesoy G,Yücesoy İ, Bernard Soulier Sendromu Olgu Sunumu, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2003Keçeli S, Gacar G, Yücesoy G, Türköz E, Dündar V, Semptomatik Olgularda Vulvovajinal Kandidoz ve Bakteriyal vajinoz Prevelansı Risk Faktörleri İle İlişkisi, Turkish Journal Of Infection 2004Hüseyinoğlu N, Çalışkan E, Türköz E, Özkan…
Menü Görüntüle