Erkan TÜRKÖZ’e ait yayınlar

Bilimsel Yayınlar

 • Vural F, Özkaya Ü, Türköz E, Vural B, Yücesoy G,Yücesoy İ, Bernard Soulier Sendromu Olgu Sunumu, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2003
 • Keçeli S, Gacar G, Yücesoy G, Türköz E, Dündar V, Semptomatik Olgularda Vulvovajinal Kandidoz ve Bakteriyal vajinoz Prevelansı Risk Faktörleri İle İlişkisi, Turkish Journal Of Infection 2004
 • Hüseyinoğlu N, Çalışkan E, Türköz E, Özkan S,Yücesoy G,Özeren S, Çorakçı A, Yücesoy İ, Umblikal Arter S/D Oranı Yüksekliğinin İnrapartum ve Postpartum Feral Sonuçları Tahmin Etmedeki Yeri, Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2005
 • Türköz E, Coşkun E, Çorakçı A, Tekrarlayan Gebelik Kayıpları, Galenos Tıp Dergisi 2004
 • Çakıroğlu Y, Türköz E, Doğer E, Özeren S, İntrapartum Fetal İyilik Halini Tespit Etmede Kullanılan Yöntemler Galenos Tıp Dergisi 2004
 • Coşkun E,  Özkan S, Türköz E, Jinekolojide Endoskopik Uygulamalar Galenos Tıp Dergisi 2004
 • Çalışkan E, Vural B, Türköz E, Çorakçı A, Uterus Unikornis Olgusunun Non-Komunike Non-Foksyone Hornunda Leiyomiyom, 1,Jinekolojik Endoskopi Kongresi 18-21 Mart 2004 Ankara
 • Çalışkan E, Türköz E, Dilbaz S, Polat A, Yalçınkaya Ö, Çorakçı A, Çiftlerin Tekrarlayan Sezaryen Operasyonunda Tüp Ligasyonunu Kabul Etmesini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması, 4.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi 20-23 Nisan 2005 Ankara
 • Vural B, Özkan S, Çalışkan E, Türköz E, Ünlü M, Demirci A, Hemodynamics Of Internal Carotid Artey In Polycstic Ovary Syndrome, XI. TİVAK % I. Türk Fransız Üreme Tıbbi ve İnfertilite Kongresi, 01-03 Ekim 2004 Ankara
 • Vural B, Özkan S, Çalışkan E, Türköz E, Colour Doppler Ultrasonograhic Analysis Of Uterin And Ovarian Arteries In Females With Polcytic Ovary Syndrome, XI. TİVAK % I. Türk Fransız Üreme Tıbbi ve İnfertilite Kongresi, 01-03 ekim 2004 Ankara

Yurtdışı Yayınlar

 • Vural B,Çalışkan E, Türköz E, Kılıç T,Demirci A, Evaluation Of Metabolic Syndrome Frequency And Premeture Caroid Atherosclerosis İn Young Women With Polycystic Ovary Syndrome, Human Reproduction 2005
 • Çalışkan E, Vural B, Türköz E, Tan O, Conservative Surgical Management Of Placenta Percreata Two Casese With An Emphasis On Tubal Patency Gynecol, Surg, 2005  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.