Verilen Sağlık Raporları

Konak Hastanesi
Verilen Sağlık Raporları
 • İşe Giriş Sağlık Raporu
 • Spor İçin Sağlık Raporu
 • Kreş İçin Sağlık Raporu
 • Taksi Sağlık Raporu
 • Yol Belgesi Sağlık Raporu
 • Özel Güvenlik Sağlık Raporu (Silahsız)
 • Gemi Adamı Olur Sağlık Kurul Raporu
 • Amatör Kaptan Raporu
 • Sürücü Sağlık Raporu
 • Huzurevi Ve Bakım Evinde Kalabilir Sağlık Raporu
 • Hakem Olabilir Sağlık Raporu
 • Yolculuk Yapmasın da Sakınca Yoktur Raporu
 • Evlilik için Sağlık Tetkikleri

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, herhangi bir işe yeni başlayanların ilgili işe uygun olduklarının fiziki muayene ve laboratuvar tahlillerine dayanılarak hazırlanan kanun ve yönetmeliklere göre verilen sağlık raporudur.

Rapor için yapılan muayene:

 • Dahiliye Muayenesi

Rapor İçin İstenilen Tahlil ve Testler:

 • Odyometre
 • SFT(Solunum Fonksiyon Testi)
 • Akciğer grafisi
 • EKG
 • AKŞ (Açlık kan şekeri)
 • Kreatinin
 • SGOT
 • Hemogram

Gerekli Evraklar:

 • Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi

SPOR İÇİN SAĞLIK RAPORU (ÇOCUK VE YETİŞKİN)

Spor yapmak için uygunluğu belirten sağlık raporudur.

Rapor için yapılan muayeneler:

 • Dahiliye veya Çocuk Hastalıkları Muayenesi

Rapor İçin İstenilen Tahlil ve Testler:

 • EKG

Gerekli Evraklar:

 • Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi

KREŞ İÇİN SAĞLIK RAPORU

Yasa gereği kreşe veya anaokuluna kayıt yaptıracak çocuklar için bulaşıcı veya ağır bir hastalığı bulunmadığına dair verilen sağlık raporudur.

Rapor için yapılan muayene:

 • Çocuk Hastalıkları Muayenesi  

Rapor İçin İstenilen Tahlil ve Testler:

 • Gaita Mikroskobisi
 • HBs Ag
 • Boğaz Kültürü

Gerekli Evraklar:

 • Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi

TAKSİ SAĞLIK RAPORU

Ticari taksi kullanımı için gerekli sağlık raporudur.

Rapor için yapılan muayeneler:

 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • İç Hastalıkları Muayenesi

Rapor İçin İstenilen Tahlil ve Testler:

 • Hemogram
 • Odyometri
 • Akciğer Grafisi
 • AKŞ

Gerekli Evraklar:

 • Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
 • 1 Adet Fotoğraf

YOL BELGESİ SAĞLIK RAPORU

Özel servis taşıtlarını kullanan sürücülere verilen sağlık raporudur.

Rapor için yapılan muayeneler:

 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • İç Hastalıkları Muayenesi

Rapor İçin İstenilen Tahlil ve Testler:

 • Hemogram
 • Akciğer grafisi
 • AKŞ
 • Odyometri

Gerekli Evraklar:

 • Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf

ÖZEL GÜVENLİK SAĞLIK RAPORU (SİLAHSIZ)

Özel güvenlik olarak işe başlayacak kişilerden istenilen sağlık raporudur.

Rapor için yapılan muayeneler:

 • Psikiyatri Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Kulak Burun Boğaz Muayenesi

Rapor İçin İstenilen Tahlil ve Testler:

 • Drug -Screen

Gerekli Evraklar:

 • Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
 • 1 Adet Fotoğraf

SÜRÜCÜ SAĞLIK RAPORU

Ehliyet almak için kurs başvurusunda istenilen sağlık raporudur.

Rapor için yapılan muayene:

 • Göz Hastalıkları Muayenesi veya Acil Muayenesi

Gerekli Evraklar:

 • Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
 • 1 Adet Fotoğraf

HUZUREVİ VE BAKIM EVİNDE KALABİLİR SAĞLIK RAPORU

Huzurevi ve bakımevinde kalacak yaşlılar için huzurevine giriş yapacağı gün istenen sağlık raporudur.

Rapor için yapılan muayeneler:

 • İç Hastalıkları Muayenesi
 • Psikiyatri Muayenesi

Gerekli Evraklar:

 • Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
 • 1 Adet Fotoğraf

HAKEM OLABİLİR SAĞLIK RAPORU

Hakemlik yapmak isteyen kişiler İl Hakem Heyetine başvuruda bulunarak Futbol Sezonu Hakem Bilgi Formu ile hastanemize müracaatta bulunarak verilen sağlık raporudur.

Rapor için yapılan muayeneler:

 • İç Hastalıkları Muayenesi
 • Kulak Burun Boğaz Muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi

Gerekli Evraklar:

 • Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
 • 1 Adet Fotoğraf

YOLCULUK YAPMASINDA SAKINCA YOKTUR RAPORU

Sağlık Problemi olan kişilerin yolculuk taleplerinde düzenlenen sağlık raporudur.

Rapor için yapılan muayeneler:

 • İlgili Branş Muayenesi

Rapor İçin İstenilen Tahlil ve Testler:

Gerekli Evraklar:

 • Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi

GEMİ ADAMI SAĞLIK RAPORU

Gemi adamı sağlık raporu olarak adlandırılan rapor ancak bu konuda yetkilendirilmiş hastaneler tarafından verebilmekte olup Özel Konak  Hastanesi bu yetkiye sahiptir. Gemilerde çalışan personellerin gerek ilk muayenelerini gerekse periyodik muayenelerini alanlarında uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından başarılı ve hızlı bir şekilde yapmaktadır.

Modern teknoloji ile donatılan Konak Hastanesi’nde gemi adamlarının ihtiyaç duyabileceği Hepatit B ve Anti – HİV, Odio – timpano, EEG, EKG, EFOR, EKO, Anjiyo gibi her türlü test uzman kadromuzla yapılmaktadır.

Gemi adamlarının ilk ve periyodik muayenelerinin dışında portör muayenelerinin de yapıldığı Konak Hastanesi’nde gemi adamlarına ücretsiz Hebatit B, AIDS ve Zührevi hastalıklardan korunma yolları hakkında danışman hekimlik hizmeti de verilmektedir.

Gemilerde çalışanların sürekli seyahat halinde olmaları nedeniyle zaman sorunu yaşadıklarının bilinciyle hareket eden Konak Hastanesi, adayların sağlık yoklamaları ile ilgili işlemleri mümkün olan en kısa zamanda hostes refakatinde gerçekleştirmektedir.

Not: Periyodik Gemi Adamları muayeneleri aynı gün içinde tamamlanmaktadır. Alması gereken raporun türüne göre bazen 1-2 saat içinde, raporun türüne göre (bazı raporlar kapsamlı muayene ve tetkikleri gerektirmektedir)1 gün içinde tamamlanmaktadır. Rapor onayları ise 3 gün içinde tamamlanmaktadır.

KİMLER GEMİ ADAMLARI SAĞLIK KURULU RAPORU ALMAK ZORUNDADIR? 
Profesyonel ve amatör gemi adamları, küçük balıkçılar, sandal sahipleri ve gemilerde çalışan herkesin bu raporu alması mecburidir.

Gemi adamlarının sahip olması gerekli olan belgelerden bir tanesi ve en önemlisi; Gemi Adamları Sağlık Raporu” dur. Bu rapor ilk kez başvuran gemi adamı adayları ile iki yıldan uzun süre denizde faal olarak çalışmamış gemi adamlarının denizde çalışmalarına elverişli olduklarını göstermek için yetkili sağlık kuruluşundan aldıkları “Gemi adamı Olur Sağlık Raporu” veya “Özel Durum Sağlık Raporu” ile şahsen Sahil Sağlık Denetleme Merkezine başvurarak düzenletmek zorunda oldukları sağlık belgesi veya Sahil Sağlık Denetleme Merkezince düzenlenen “Periyodik Sağlık Muayene Raporu” sonucuna göre verilen sağlık belgesidir. Kısacası Gemi Adamları Sağlık Raporu sağlık muayenesi sonucunda gemi adamlarının sahip olabildiği bir belgedir.

GEMİ ADAMI OLMAYA KARAR VEREN BİR KİŞİ NE YAPMALIDIR?
Gemi adamı olmaya karar veren bir kişinin öncelikle Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri olarak bilinen merkezlere başvurması ve buralardan hazırlaması gereken belgeler hakkında bilgi alması gerekmektedir. Örneğin; Sultanahmet, Karaköy, Ambarlı gibi ilçelerde bulunan Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerine başvurarak bilgi almaları, ne tür bir sağlık kurulu raporu alması gerektiğini öğrenmesi gerekmektedir.

İlk kez gemi adamı olmaya karar veren kişiler ile daha önce muayene olmuş ancak son yoklama tarihleri geçmiş olan kişilerin Gemi Adamı Olur Sağlık Kurulu raporları alması daha önce muayene olanların ise periyodik sağlık kurulu raporu alması gerekmektedir.

YAPILAN MUAYENELER SONUCUNDA DÖRT ÇEŞİT RAPOR DÜZENLENİR.

1. Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu
İlk kez gemi adamları Sağlık Yoklama Belgesi almak için başvuran adaylar ile iki yıldan daha uzun süre denizde faal olarak çalışmamış gemi adamları adaylarının yapılan muayeneler sonucunda gemi adamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre gemi adamı olmaya fiziksel engeli yoksa (sakatlık veya hastalıkları vb.) Gemi adamı olur sağlık raporu” almaya hak kazanırlar.

1.1. Gemi Adamlarının Genel Muayeneleri: 
1 – İç Hastalıkları
2 – Göz 
3 – KBB
4 – Nöroloji 
5 – Psikiyatri 
6 – Ortopedi ve Travmatoloji 
7 – Genel Cerrahi

2. Periyodik Sağlık Raporu
Gemi adamları, sağlıklarının denizde çalışmaya elverişli olup olmadığını anlamak için her iki yılda bir periyodik kontrolden geçmeleri gerekmektedir. Bu kontroller sonucunda gemi adamlarına Periyodik Sağlık Yoklama Raporu” verilir.

18 yaşından küçük olanların deniz hizmetinde sürekli çalıştırılabilmeleri için Periyodik Sağlık Yoklamaları’ nın her yıl tekrarlanması gerekmektedir.

2.1. Gemi Adamlarının Genel Muayenelerinde Yapılan Tetkikler:
1. Hemogram,
2. Sedimantasyon,
3. Şeker,
4. Tam idrar tahlili,
5. Üre,
6. RF,
7. Anti HIV,
8. HBs Ag, 
9. PA Akciğer grafisi,
10. EKG tetkikleri,
11. Odyometri,

3. Özel Durum Sağlık Raporu

Gemi adamı olmasına müsaade edilen ancak iki yıldan daha kısa aralıklarla muayene edilmeleri Sağlık Kurulu Raporu ile kararlaştırılan gemi adamları gerekli muayenelerini zamanında yaptırmak zorundadırlar. Bu durumdaki gemi adamlarına Özel Durum Sağlık Raporu” düzenlenir ve muayeneleri iki yıldan daha kısa aralıklarla yapılır.

4. Amatör Kaptan Sağlık Raporu

Amatör kaptan adaylarının sağlık durumlarının tekne kullanmalarına engel olup olmadığa dair verilen sağlık raporudur. Amatör Denizci olacak kişilerin; Amatör Denizci Olur raporu almaları ve ya B Sınıfı Sürücü Olur ibareli sağlık raporunu almaları gerekir. İlgili raporların alınabilmesi için Kulak Burun Boğaz” ve Göz” uzman doktorları tarafından detaylı tıbbi muayeneye tabii tutulurlar. Amatör denizcilerin Göz” ve Kulak Burun Boğaz” sağlık muayeneleri, kara taşıt sürücüleri için geçerli olan esas dahilinde uygulanır.

Rapor için yapılan muayeneleri:

 • Kulak Burun Boğaz Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi

Gerekli Evraklar:

 • Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf

EVLİLİK RAPORU İÇİN GEREKLİ SAĞLIK TETKİKLERİ

Evlilik öncesi yapılan testler; evlenecek çiftlerin sağlık durumları, çiftlerin kan uyuşmazlığı olup olmadığı, kalıtsal hastalıkları konusunda bilgilenme yönünden önemli olup, aynı zamanda da 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 136. maddesi gereğince yasal zorunluluk halinde tutulmuştur. Başvuru yapılacak evlendirme dairesinden istenen tüm tetkikler öğrenilerek, Hastanemizde bu işlemleri gerçekleştirebilir. Yapılan bu tetkiklerin sonuçları aile hekimine onaylatılarak, aile hekimi imzalı Evlilik için gerekli sağlık raporu alınabilmektedir.

İstenilen Tahlil ve Testler:

 • Akciğer Grafisi
 • Kolesterol(VDRL)
 • Kan Grubu
 • Hemogram
 • Hemoglobin Elektroforezi (Bayanlarda çalışılmıyor)
 • Anti-HIV
 • Anti-HCV
 • HBsAg