Nöroloji

Konak Hastanesi

Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik, çevresel sinir sistemi ve kasların hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların teşhis – tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır.

Nöroloji polikliniklerine başvuru şikayetleri başlıca; baş ağrıları, baş dönmeleri, inmeler, şuur değişikliği ile giden hastalıklar (sara vb.) hareket bozukluklarıyla seyreden hastalıklar (Parkinson vb.) bunama, el ayak uyuşmaları, uyku bozuklukları ve çeşitli kas güçsüzlükleri gibi durumlardır.

İnme, dünyada kalp hastalığı ve kanserden sonra gelen en önemli ölüm nedenlerinden bir tanesidir. İnme, sık tekrarlayan nöbetler ve koma gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan hastalıkların takip tedavisi, servis ve yoğun bakım ünitelerimiz de uygulanabilmektedir.

Verilen Hizmetler;

  • Nörolojik hastalıkların (baş ağrısı, epilepsi, bel ve boyun ağrıları, multipl skleroz, beyin damarlarının tıkanıklık ve kanamaları, periferik nöropatiler, dengesizlik ve baş dönmesi, Parkinson hastalığı, tremor, bunama ve kas güçsüzlüğü) tanı ve tedavisi
  • EMG (Elektromiyografi) tetkiki : Kasların, sinirlerin ve sinir köklerinin elektriksel özelliklerinin ölçülmesi yoluyla değerlendirildiği bir muayene yöntemidir
  • EEG (Elektroensefalografi) : Elektroensefalografi (EEG )ya da Beyin Çizgesi Yöntemi, beyin dalgaları aktivitesinin elektriksel yöntemle izlenmesini ölçen yöntemdir. Hastaya elektrik akımı verilmediğinden ağrı ya da acı hissedilmez. Elektroensefalografla elde edilen kayıt da, elektroensefalogram (EEG) diye adlandırılır.

Gelmeden Önce!

Randevu alınız,

Bağlı olduğunuz kurum evrakları,

Daha önce kullandığınız ilaçlar,

Mevcut tahlil ve röntgenler.

EMG incelemesine gelirken; hastanın aç olması gerekmez.

EEG için tok gelinmelidir.

Düzenli olarak kullanmakta olduğu ilaçlar varsa bunları almasında sakınca yoktur.

Rahat bir giysi giymesi, incelemeyi kolaylaştırır.

Kalp pili taşıyorsa inceleme öncesi hekimi uyarması önerilir.