Sedat VATANSEVER

Özgeçmiş

Eğitim

1997 – Tıp Doktoru: İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
2007 – 2013, KOÜ Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Araştırma Görevlisi, Kocaeli

İş Deneyimi

1997-1998, Özel Avusturya Hastanesi/ İstanbul
2000-2005, Zeytinburnu Merkez Sağlık Ocağı/ İstanbul
2001-2003, KTBK Topçu Alay Reviri/ Lefkoşa, Kıbrıs
2003-2004, Cankurtaran Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi/ İstanbul
2005-2006, Balıklı Vakfı Rum Hastanesi/ İstanbul
2006-2007, Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği/ İstanbul
2007- 2013, KOÜ. Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D/ Kocaeli
2013-2014, Atatürk Devlet Hastanesi/ Balıkesir
2015-2017, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ Kocaeli
2017-2023, İzmit Seka Devlet Hastanesi/ Kocaeli
2023-2023, Kocaeli Şehir Hastanesi/ Kocaeli

Seminerler - Ödüller

1. Ç. Ünal, E Işıl, S. Vatansever, D Özdamar: Primer Palatoplasti Sonrası Havayolu Obstrüksiyonuna Sebep Olan Dil Ödemi: Olgu sunumu,32. Ulusal Türk Plastik Cerrahi Kongresi,Trabzon, 2010. (Poster).
2. M. Ş. Alagöz, H. İzmirli, E. Yücel, S. Vatansever, E. K. Yaşar: Yüzdeki Malign Deri Tümörlerinin Tedavisinde Lokal Flep Seçenekleri: 32. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 2010. (A1).
3. M. Ş. Alagöz, E. Işıl, H. İzmirli, E. Yücel, S. Vatansever.: Gluteal BCC: Seyrek Rastlanan Yerleşimli Olgu Sunumu: 32. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 2010. (A3).
4. T. İşken, S. Vatansever: Liposakşın Tümesan İnfiltrasyonunda Pump Eşliğinde İnfiltrasyon. 34. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2012. (Poster).
5. S Vatansever, T. İşken: Sigara Dumanına Maruz Bırakılan Ratlarda Random Paternli Cilt Fleplerinin Yaşayabilirliğine Sildenafilin Etkisinin Araştırılması; 35. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2013 (Sözlü Sunu, Asistan Bildiri Yarışması, Deneysel Dal)