İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Olarak Amacımız ;

Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini en iyi biçimde kullanmalarını sağlayarak, kuruma olan katkılarını en üst düzeye çıkarmak, iş yaşamının kalitesini yükselterek sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaptıkları işten keyif almalarını sağlamaktır.

Hedefimiz ;

 • Kurum yetkinliklerine sahip, üstün nitelikli insan kaynağı ile çalışmak,
 • Çalışanlarımıza büyük bir ailenin bireyleri olduklarını ve kurum için değerli olduklarını hissettirmek,
 • Çalışanlarımızın sürekli olarak gelişimini desteklemek ve motivasyonunu yüksek tutmak,
 • Başarılı bir performans için koşulsuz, çalışanlarımızın yetkinliklerini eğitim ve gelişim programları ile desteklemek,
 • Sürekli öğrenen ve gelişen kurum kültürü yaratarak önce bireysel gelişimlerine, sonra kurum adına katkı sağlamalarına  imkan vermek.

Kurum başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması önceliğimizdir.

“Her çalışanımız bizim için ayrı bir değerdir.” bakış açısıyla geliştirdiğimiz tüm süreçlerimizi, kurum vizyon, misyon ve hedefleri ile de  destekleyerek daima ileriye taşımayı hedefliyoruz.

İşe Alım ve Değerlendirme Süreci

Gücünü çalışanlarından alan kurumumuzun, işe alım sürecinde en önemli hedefi, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirerek, nitelikli insan gücünü kuruma kazandırmaktır. Bu doğrultuda amacımız, organizasyonumuzun bugün ve gelecekteki nitelikli insan kaynağına yönelik ihtiyaçlarının en optimum şekilde karşılanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Doğru adayı uygun pozisyonla eşleştirmeyi amaç edinen işe alım sürecinde, açık pozisyonlar için Konak Hastanesi veri tabanı ve kariyer portallarında yer alan başvurular değerlendirilerek, adaylar görüşmeye davet edilmektedir. İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu görüşmenin amacı; kariyer hedeflerinizi, eğitim durumunuzu, yeteneklerinizi, uzmanlıklarınızı, tecrübelerinizi ve işinizde başarılı olmanızı neyin sağladığını tespit etmektir.

Kurumumuzda işe alım süreci; ihtiyaç duyulan pozisyonun gerektirdiği bilgi ve beceri düzeyi, nitelikleri, yetkinlikleri ve deneyimleri dikkate alınarak ön değerlendirmeden geçirilir. İlk görüşmeler ve değerlendirmeler İnsan Kaynakları tarafından tamamlanır. Adaylara pozisyonun gereklilikleri doğrultusunda kişilik envanteri (dikkat, sayısal ve psikoteknik) uygulanır. Olumlu değerlendirilen adaylar ikinci görüşmeyi yapmak üzere ilgili bölüm yöneticilerine yönlendirilir. Karar verilen aday ile ilgili son olarak; adayın iş performansı, yetenekleri ve iş yerindeki davranışları ile ilgili referans araştırması yapılır. Akabinde ise; uygun bulunan adaya ücret ve tüm sosyal haklarını içeren şirket işe alım teklifi sunulur.

Konak ailesine katılmak için; www.konakhastanesi.com ve www.kariyer.net adreslerinde yayınlanan ilanlarımız aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca,  ik@konakhastanesi.com.tr  e-mail adresine özgeçmişinizi gönderebilirsiniz.

Staj Süreci

Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar, eğitimlerini tamamlamadan önce sektörü tanımak adına hastanemizde ya da idari ofislerimizde staj yaparak sektör deneyimini sağlayabilmektedirler.

Konak Hastaneleri olarak; lise ve üniversite öğrencilerine sağladığımız staj olanağı ile öğrencilerin gelişimine destek verip iş hayatına hazırlarken, kurumumuzun gelecekteki potansiyel insan kaynağını da belirlemeyi hedefliyoruz.

Olumlu görülen stajyerlerimize, açık pozisyonlarımız dahilinde kariyer imkanı sunulmaktadır.

Ön Seçim Kriterleri;

 • Öğrencinin başarı düzeyi,
 • Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün kurum iş süreçleri ile ilgili olması,
 • Stajyer kontenjanları,

Başarılı olan adaylar, bölümlerin ihtiyaçlarına göre başarı puanı dikkate alınarak yerleştirilmektedir. Adaylara staja kabul edilip edilmediği bilgisi ise e-mail yolu ile verilmektedir.

Staj İmkanı Sağladığımız Birimlerimiz,

 • Sağlık Birimleri (Hemşirelik, Ebelik ve Diğer Bölümler),
 • İnsan Kaynakları,
 • Kurumsal İletişim ve Pazarlama,
 • Satın Alma,
 • Kalite Yönetimi,
 • Bilgi Sistemleri,
 • İdari İşler,

Bu imkanların yanı sıra, lisans/ön lisans eğitimlerini yeni tamamlayan adaylar için iş-kur ortaklığıyla işbaşı eğitim programları düzenlenmektedir ve programı başarıyla tamamlayanlara istihdam imkanı sağlanmaktadır.

Oryantasyon Süreci

Oryantasyon, yeni çalışanı kuruma kazandırabilmek ve çalışandan en kısa zamanda verim alabilmek için işe alım sürecinin devamı olarak değerlendirilmesi gereken önemli bir konudur.

Aramıza yeni katılan çalışanlarımızın, kurum kültürümüze profesyonel ve sosyal anlamda alışmalarını, etkin ve hızlı entegre olmalarını sağlamak amacıyla, genel ve bölüm uyum (Oryantasyon) programları olarak iki aşamada düzenlenir.

Genel Uyum Programı ;

 • Hastane Tanıtımı, Kurum Kültürü, Vizyon, Strateji ve Hedefleri
 • İnsan Kaynakları Politikaları
 • Sosyal Haklar ve Çalışma Koşulları
 • Hastane Otomasyon Sistemleri
 • Kalite Yönetimi ve Dökümantasyon
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bilgileri aktarılır.

Bölüm Uyum Programı ;

 • Çalışma Alanı / Bölüm Tanıtımı
 • Kullanılacak Ekipman ve Malzeme Tanıtımı
 • Bölüm Prosedürleri
 • Mesleki & Teknik Bilgilendirme / Eğitimler
 • İşbaşı Programına Özel Eğitimler
 • İşbaşı’nda Gözlemleme / Mentor’luk Desteği

Çalışanlarımızın bizi daha iyiye götürebileceğinin bilincinde olduğumuzdan bu nedenle çalışanlarımızın sürekli gelişimini gerek kurum içi gerekse kurum dışı eğitimlerimizle desteklemekteyiz.

Performans Değerlendirme Süreci,

Kurumumuzda Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi Sistemi uygulanmakta olup hedef ve stratejilerimizle entegre bir şekilde performans ölçümlenmesi yapılmaktadır.

Çalışanın kendi performansını ölçebilmesine olanak tanınır ve yöneticisi ile performans değerlendirme görüşmesi yapılır.

Tüm bu değerlendirme sonuçları üzerinden çalışanın performansının iyileştirilmesi için yapılması gerekenler tespit edilir ve çalışanın gelişimi planlanır. Gelişim Planları, yıl içerisinde takip edilerek kayıt altına alınır.

Performans gelişim planlarının takibi sonucunda yetenek havuzumuz şekillenerek kariyer haritalarımız oluşturulur.

Konak Hastaneleri’nde Performans Modeli :

 • Konak Hastaneleri stratejik yönetim ve prensipleri doğrultusunda çalışanlarının performanslarını ölçer.
 • Çalışanların performansı, iş hedeflerinin yanı sıra davranışsal ve teknik yetkinliklerin de kullanıldığı bir sistem ile ölçülür.
 • Yetkinlikler Konak Hastaneleri’nin iş süreçlerinde başarıyı getiren davranış örnekleri üzerine belirlenmiştir.
 • Genel esas ve yöntemi Konak Hastaneleri tarafından belirlenmiş olan Performans Yönetim Sistemi, kurum bazında uygulamada farklı ihtiyaçlara cevap verecek esnekliğe sahiptir.
 • Performans Değerlendirme Sistemi, yılda bir kez Kasım-Aralık aylarında gerçekleştirilmektedir.
 • Performans Yönetim Sistemi, Eğitim ve Gelişim, Kariyer Yönetimi, Ücret Yönetimi ve Ödül Yönetimi süreçlerine de girdi teşkil etmektedir.

Eğitim ve Gelişim Planlama Süreci,

Kurum çalışanlarının  mesleki ve kişisel gelişimleri için katkı sağlamak ve güçlü alanlarını daha da geliştirmek için, faaliyet gösterdikleri uzmanlık alanlarına yönelik mesleki eğitimlerden, kişisel gelişim eğitimlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak şekilde eğitim ve gelişim faaliyetleri düzenlenir.

 • İnsan kaynağına büyük önem veren, bu anlamda sürekli eğitim ve gelişimi hedefleyen Konak Hastaneleri’nde, çalışanların talepleri, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerdeki gelişim alanları, yıllık hedeflerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları eğitimler, kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak yıllık eğitim planları hazırlanmaktadır.
 • Gerçekleşen eğitim ve gelişim faaliyetleri sonunda çalışanlarımızdan eğitimler ile ilgili değerlendirmeleri dikkate alınarak, eğitim organizasyonlarında da sürekli gelişim hedeflenmektedir.
 • Yasal mevzuat gereği sağlık sektörü kapsamında zorunlu mesleki eğitim ihtiyacı da analiz edilerek  akredite kurumlar aracılığı ile bu ihtiyaç karşılanmaktadır.
 • Gelişim programları; pozisyon bazında farklı gelişim kaynakları ve koçluk çalışmaları ile de desteklenmektedir.

Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi Kapsamında;

 • Kurum Stratejik İş Hedefleri,
 • Performans Geri Bildirim ve Değerlendirme Sonuçları,
 • Mesleki ve Davranışsal Yetkinlik Sonuçları,
 • Yönetici ve Çalışan Talepleri dikkate alınmaktadır.

Ücretlendirme Sistemi ve Yan Hakları,

Üstün performans gösteren kurum çalışanları performansları  ile doğru orantılı olarak ödüllendirilmektedir.

Konak Hastanesi’nde işe yeni alınan çalışanların ücretlerinin belirlenmesinde, temel olarak görevin gerektirdiği sorumluluklarla beraber, kişinin sahip olduğu eğitim, deneyim ve yetkinlikleri esas alınır.

Konak Hastanesi çalışanlarına net/brüt ücret üzerinden yapılan maaş ödemelerinin yanında;

 • Çalışanlarına ve ailelerine özel / avantajlı sağlık hizmeti,
 • Kurum performansının olumlu olduğu dönemlerde kişisel performansa bağlı prim,
 • Personellerimize doğum günlerinde hediye çeki,
 • Ulaşım,
 • Öğle yemeği gibi imkanlar sunmaktadır.

Çalışanlarımıza Yaklaşımımız,

Kurumumuzun ve işimizin sürdürülebilirliği için çalışanlarımızın potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarının ve motivasyon süreçlerimizin çok etkin bir şekilde uygulanması gerekliliğinin bilincindeyiz. Bu nedenle iç müşteri bağlılığımızı artırmak ve yoğun çalışma ortamından biraz olsun uzaklaşmak amacıyla özel günlerde kutlama organizasyonlarımız olmaktadır.

Ayrıca;

 • Bayram ve genel tatil günlerinde çalışanların yakınlarına ücretsiz muayene,
 • Evlenen personellerimize altın hediyesi,
 • Doğum günü kutlamaları ve  doğum günleri için sinema bileti,
 • Yılbaşı ve bayramlarda hediye çeki / çikolata paketi sunulmaktadır.

Çalışma Koşulları ve Çalışana Sunulan Haklar,

 • Kurum çalışanlarına, şehir içinde hizmet veren ücretsiz servis ağımız mevcuttur.
 • Öğle yemeği, vardiyalı çalışanlar için akşam yemeği ve sabah kahvaltısı imkanımız vardır.
 • Belirli pozisyonlara, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar imkanı sağlanmaktadır.
 • Şehir dışından başvuran sağlık personellerimiz için lojman imkanı sağlanmaktadır.
 • Çalışanlarımız, hastanemizin hizmetlerinden indirimli olarak yararlanmaktadır.
 • Vardiyalı çalışma düzeni yanı sıra çalışma saatlerimiz hafta içi 08:45 – 18:00, cumartesi günleri 08:45 – 15:00 arasındadır.
 • Hak edilen yıllık izinler ve şua izinleri, İş Kanunu’na uygun olarak kullandırılır.