Health Corner
Narcissistic Personality Disorder

Narcissistic Personality Disorder

Kişilik ve Kişilik Bozukluğu Nedir? Kişilik, bireyleri birbirinden ayıran; sonradan kazanılmış ve doğuştan var olan, tutarlı birbiçimde gözlemlenen özelliklerin tümüdür. Kişiliğin oluşumunda; doğumdan önceki süreç,doğum sonrası süreç ve çocukluk dönemindeki ruhsal/fiziksel yaşantılar; öğrenme,toplumsallaşma ve olgunlaşma faktörleriyle şekillenir ve çocukluktan itibaren belirginleşenbir kişilik yapısı oluşmasını sağlar. Kişilik bozuklukları ise genç yetişkinlik çağlarındabaşlayan, zaman içinde stabil duruma…
What Causes Skin Spots and How Do They Pass?

What Causes Skin Spots and How Do They Pass?

Skin spots or skin spots refer to scars of different shapes and sizes, mostly occurring on the skin surface. To give a medical answer to the question of what are skin spots; It can be said that there are spots that occur in some parts of the skin due to the overproduction of melanin pigment,…
View Menu