TMS Ünitesi

Konak Hastanesi

TMS nedir?

TMS saçlı kafa derisinin üzerine elektro manyetik bir bobin ( coil ) yerleştirilir. Kapasitörler de tutulan enerji ile manyetik alan oluşturulur. Bu manyetik alan 100-200 mikro-saniyede artıp azalma özelliğindedir. Bölgesel uygulanır. MR görüntülemede uygulanan manyetik alanla aynı şiddettedir. MR’ daki manyetik alan statiktir, TMS’ da değişkendir. TMS uygulamasında, dışarıdan elektrik akımı verilmeden güçlü ama kısa bir manyetik alan oluşturularak beyin aktivitesi değiştirilmekte ve tedavi etkisi oluşmaktadır.

Beyine etkisi nasıldır?

Beyinde hedeflenen alanda ‘’nöronal depolarizasyon’’ dediğimiz değişim oluşur. Beyindeki hücrelerin elektriksel iletisine müdahale edilmiş olur. Beynin elektriksel ve kimyasal ileti ile çalıştığı düşünülürse beynin yeterli çalışmayan doğal süreçlerini harekete geçirici etkisi olduğu anlaşılır. Dışarıdan elektrik akımı vermeden, güçlü ama kısa bir manyetik alan oluşturarak tedavi etkisini oluşturur.

Seansın süresi ne kadardır?

Hastanın bireysel ihtiyacına göre belirlenir. 10-30 dakika süre ile belirlenen sıklıkta, belirlenen frekans ve şiddette ritmik uygulama yapılır.

Hangi hastalıklarda etkilidir?

Şu anda öncelikle önerilen tedavi alanları;

  • Tedaviye Dirençli Depresyon,
  • Şizofreni ve Obsesif Kompulsif Bozukluk,
  • Panik Bozukluk ( Epizodik Paroksismal Anksiyete)
  • Migrendir.

Gebelikte, emziren annelerde ve kalp hastalarında kullanılabilmesi, ilaç tedavisine bir üstünlüğü olarak dikkat çekmektedir.

Nörolojide kullanımı nelerdir?

  • Konuşma Bozuklukları,
  •  Epilepsi,
  • Parkinson ve bazı felçlerde şimdilik deneysel amaçlarla kullanılmaktadır. Araştırmalar sürmektedir.

Çocuklarda kullanımı nasıldır?

  • Otizm,
  • Hiperaktivite’de kullanım ile ilgili bilimsel çalışmalar sürmektedir.

Nasıl uygulanır?

Beynin işlevsel olarak fonsiyonel MRI ve Kantitatif EEG ile görüntülenmesinden sonra uygun görülen alanın belirlenmesi ve o bölgeye uygulanması önerilir. Depresyonda genelde sol ön alın bölgesine bobin yerleştirilir. Ritmik uyarılar verilir. 10-30 dakikalık seanslar halinde 15 seanstan az olmamak üzere uygulanır. Saçların temiz olması dışında bir ön hazırlığa gerek yoktur.

Avantajları

Oldukça etkili klinik araştırma sonuçlarına dayalı olarak, TMS tedavisinin başarı oranı, Farmakoterapiden daha fazla ve Elektro Konvülsif Tedaviden daha azdır. Az veya sıfır yan etki (en şiddetli yan etki hafif bir baş ağrısıdır), Çabuk başlangıçlı terapötik etki (tipik olarak 1 hafta içerisinde) gösterir. İnvazif değildir (Vücuda doğrudan müdahale etmez), Anestezi gerektirmez, Ayaktan hasta tedavisi, TMS uygulaması için hastaların ilaç kullanmayı bırakmasına gerek YOKTUR.