Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Konak Hastanesi

Konak Hastanesi, psikiyatri branşında ayaktan başvuran veya diğer bölümlerden sevk edilenlerin muayene, tetkik ve tedavisini gerçekleştirmektedir.

Hızla değişen dünyada zaman zaman kendini yalnız hissedebilecek bireyler, danışmanlık ve psikiyatri tedavi gereksinimine giderek daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Burada verilecek profesyonel hizmet, kişinin ruhsal olduğu kadar bedensel iyilik halinin sürmesine olanak sağlayacaktır.

Bölümümüz de aşağıdaki hastalıklar üzerindeki çalışmalar, alanının uzmanları tarafından yürütülmektedir.

Verilen Hizmetler;

  • Uyum Bozuklukları
  • Duygu – Durum Bozuklukları
  • Kaygı Bozuklukları
  • Psikotik Bozukluklar
  • Yeme Bozuklukları
  • Cinsel İşlev Bozuklukları
  • Nikotin Bağımlılığı
  • Konsültasyon – Liyezon Psikiyatrisi
  • Bebek, Çocuk ve Gençlik Çağı Sorunları