KVC Yoğun Bakım Ünitesi

Konak Hastanesi
KVC Yoğun Bakım Ünitesi

KVC Yoğun Bakım Ünitesinde, kalp/damar ameliyatı geçirmiş yada geçirecek olan hastaların hayati önem taşıyan fonksiyonlarının kesintisiz monitörizasyonu ve desteklenmesi sağlanır.

Monitörde sürekli hastanın kalp atış sayısı, ritmi (gerektiğinde EKG’nin ST analizi), arteriel kan basıncı (sistolik, diyastolik, mean) kandaki oksijenle doyurulma yüzdesi, solunum sayısı, vücut ısısı, gerektiğinde ETCO2 bunlara paralel, saatlik kanama miktarı, idrar çıkış miktarı, solunum cihazının parametreleri ve belirli aralıklarla arteriel kan gazlarının analizi takip edilir.

Kalp yetmezliği olan hastalara medikal tedavi veya gerektiğinde pompa ile (Intra Aortik Baloon Pump) tıbbi destek sağlanabilmektedir.

Solunum yetmezliğinde son teknolojik cihazlar kullanılmaktadır. Multidisipliner yaklaşım gerektiren hastalarımıza, hastanemizin seçkin hoca ve uzman kadrosundan ve tüm branşlardan anında konsültasyon sağlanabilmektedir.

Verilen Hizmetler;
 

  • Hastanenin modern donanımında, bilgisayarlı tomografi, yatak başı ultrason, ekokardiyografi, endoskopi vs. olanaklarından yararlanılmaktadır. Ayrıca ünitenin mimari projede aynı kata yerleştirilmiş olması, solunum cihazına bağlı hastalar için de kolay ulaşım ve kullanım sağlamaktadır.

Gelmeden Önce!


 
Ameliyathaneden gelen hastalar, acil servisten anjiyogplasti sonrası acil ameliyata girene kadar, ön hazırlık ve hayati fonksiyonlarının mönitörizasyonu ve desteği, koroner yoğun bakım, ara yoğun bakım ünitelerinden veya kalp cerrahisi servislerinden yakından takip ve destek gerektiren veya gerektirebilecek risk altında olan veya komplikasyon gelişmiş hastalar, yoğun bakıma kabul edilmektedir.