Koroner Yoğun Bakım Ünitesi

Konak Hastanesi
Koroner Yoğun Bakım Ünitesi

2. Seviye Koroner yoğun bakım ünitemizde, birbirinden bağımsız tam donanımlı 4 yatak bulunmaktadır. Sadece Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde görevli olan ve Koroner Yoğun Bakım alanında uzman iki uzman doktor ve altı hemşire ile hizmet vermektedir.

Hastalarımızın bulguları, en son teknoloji ürünü monitörlerden, 24 saat kesintisiz olarak eğitimli hemşirelerimiz tarafından izlenmektedir. Kalp krizi ile bize gelen veya tam donanımlı ambulanslarımız ile olay yerinden alınıp, tedavisine yolda başlanan hastalarımız, acil servisimiz bünyesinde hızla tanı aldıktan sonra ilgili tedavi birimine aktarılmaktadır. Myokard enfarktüsü geçiren hastalar, primer PTCA ve stent işlemleri için anjio laboratuvarına alınıp tıkanan kalp damarı balonla açılıp stent yerleştirilmekte böylece hem hastanın hayatı kurtarılmakta hem de kalpte önemli hasar gelişmeden kriz atlatılmaktadır.

Birçok yeniliğin Kocaeli’deki uygulayıcısı olarak öncülüğünü sürdüren Özel Konak Hastanesi’nde anjio, balon anjioplasti ve stent işlemleri başarıyla gerçekleştirilmektedir. Tam steril olan koroner ünitemizin yanında, yarı steril olarak hizmet veren 13 yataklı out – patient ünitemizinde 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir.

Anjio hastalarımıza out – patient ünitemizde hizmet vermekteyiz. Yapılan tanılama işlemlerinden sonra tedavinin bir an evvel gerçekleştirilebilmesi için gerekirse, Kalp/Damar Cerrahi Kliniği uzman hekimleriyle koordinasyon halinde çalışılmaktadır. 24 – 72 Saatlik Tansiyon Holteri Kayıt Cihazı hipertansif hastayı, tam anlamıyla değerlendirebilmek, kan basıncının günlük aktiviteler sırasında dağılımını görmek, antihipertansif tedavinin etkinliğini kontrol edebilmek amacıyla en az 24 saat takılır. 24 Saat Ritm Holteri Cihaz ise günlük aktiviteler sırasında ritm bozukluklarını 24 saat süreyle 3 kanal üzerinden sürekli kaydeder.

Verilen Hizmetler;
 

 •  Kroner Yoğun Bakım ünitemizde her türlü Kardiyak Acil Müdahaleler yapılmaktadır.
 •  Trombolitik tedavi
 •  Koroner anjiyografi
 •  Stent uygulamaları
 •  Balon anjiyoplasti
 •  Geçici ve kalıcı kalp pili uygulamaları
 •  Unstabil anjia pektoris tedavisi
 •  Miyokard enfarktüsü
 •  Kalp yetmezlikleri
 •  Ritim bozuklukları
 •  Sağ/Sol Kalp kateterizasyonu