Kardiyoloji

Konak Hastanesi

Damarlardaki daralmalar 20’li yaşarda başlıyor. Zaman içinde kötü beslenme ve sigara gibi faktörler kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor. Damarlardaki daralmanın hastalık haline gelmesi ortalama 40’lı yaşlardan sonradır. Özellikle 40’lı yaşlardan sonra düzenli aralıklarla yaptıracağınız sağlık kontrolleri ile kalp hastalığı riskini azaltabilirsiniz. Göğsünüzün orta yerinde baskı veya basınç şeklinde bir ağrı varsa, özellikle bu ağrı yokuş çıkarken, soğukta yürürken başlayıp, kişi dinlendiğinde geçiyorsa aksi ispatlanana kadar sorun kalp hastalığıdır.

Konak Hastanesi Kardiyoloji Ünitesinde EKG, Ekokardiografisi, Efor testi, Holter testi ve anjiografi laboratuvar işlemleri teknolojinin en son yöntemleri ile başarı ile uygulanmaktadır. Konak Hastanesi’nde kullanılan anjiyo cihazı ileri teknolojiye sahip olup Kardiyovasküler ve Periferik Anjiografi Sistemi ile dizayn edilmiştir. Aynı zamanda bu cihaz 360 derece kardiyovasküler taramaya uygundur. Kocaeli’ndeki özel sağlık kurumlarında ‘anjiografi ve stent takma’ işlemi ilk defa Konak Hastanesi Kardiyoloji Kliniği tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Verilen Hizmetler;

 • Anjiografi laboratuvarı işlemleri
 • Eforlu EKG testi
 • Ekokardiyografi
 • Holter testi
 • Stent Uygulaması
 • Trombolitik tedavi                                                                            
 • Koroner anjiyografi                                                                            
 • Stent uygulamaları                                                                            
 • Balon anjiyoplasti                                                                            
 • Geçici ve kalıcı kalp pili uygulamaları                                                                            
 • Unstabil anjia pektoris tedavisi                                                                            
 • Miyokard enfarktüsü                                                                            
 • Kalp yetmezlikleri                                                                            
 • Ritim bozuklukları                                                                            
 • Sağ/Sol Kalp kateterizasyonu                                                                            
 • Kardiyak Rehabilitasyon: Kalp ve damar hastalığı olan kişilerin maksimal fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırılması amacıyla uygulanan işlemlerin tümüdür.                                                                

Gelmeden Önce!

Elinizde olan mevcut tahlil ve röntgenleri yanınızda getiriniz.

Bağlı olduğunuz kurum evraklarını yanınızda bulundurunuz.

Kullandığınız ilaçları yanınızda getiriniz.

Kurum evraklarınızı ve mevcut raporlarınızı yanınızada getiriniz.