Göğüs Cerrahi

Konak Hastanesi

Göğüs cerrahisi, göğüs boşluğunda yerleşen organ ve bölgelere (göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, mediyasten, diyafragma, yemek borusu) ait hastalıkların travmaları ve cerrahi tedavileri ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır.

Kliniğimizde hangi hizmetleri veriyoruz?

KANSER CERRAHİSİ

Göğüs boşluğu içerisinde yer alan organlara ilişkin kanser hastalıkları, göğüs cerrahisi birimlerinin ilgilendiği vakalardır. Bu organlarda oluşan kanserlerde çoğu durumda cerrahi girişimlerden de yararlanılması gerekir. Uygulanan cerrahi işlemler tümörün karakterine göre  kapalı veya açık cerrahi işlem olarak uygulanmaktadır.Özellikle erken tanıda çok yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır.

BÖLGESEL AŞIRI TERLEME(HİPERHİDROZİS)

Aşırı terleme yani tıbbi adıyla hiperhidroz hastaların yaşam kalitesini ciddi anlamda olumsuz etkileyen  tıbbi bir sorundur. Aşırı terleme için kalıcı ve güncel bir tedavi olan ETS ameliyatı düşünülebilir.Açılımı Endoskopik Torakoskopik Sempatektomi olan ETS kapalı yöntemdir ve daha küçük kesilerle gerçekleştirilir.Gününüzde aşırı terleme tedavisi için en yaygın tercih edilen cerrahi yöntem, ETS’dir. ETS; yüzde, ellerde, koltuk altlarında aşırı terleme sorunun yanı sıra yüzde kızarma problemini de çözer.  Sempatik sinirler klemplenir ya da kesilir. Bu sayede bu sinirlerin kontrolündeki alanlarda terleme durur. ETS, sadece bölgesel terleme için tedavi sağlar, genel vücut terlemesine çare sunmaz. Çalışmalarla ETS’nin özellikle avuç içi terlemesi için oldukça etkili olduğu, ancak koltuk altı için etkinliğin daha az olduğu gösterilmiştir.

MİNİMAL İNVAZİV GÖĞÜS CERRAHİSİ

Modern tıbbın sağlamış olduğu imkanlar yardımıyla geliştirilen yeni tekniklerle uygulanan göğüs cerrahisi uygulamaları, minimal invaziv göğüs cerrahisi olarak adlandırılır. Video yardımlı torakoskopik cerrahi uygulamaları, bu şekilde gerçekleştirilen başarı oranını yükseltip iyileşme süresini kısaltan yenilikçi uygulamalardır. Minimal invaziv cerrahi teknikleri yardımıyla günümüzde akciğer kanserlerinin birçoğu ve göğüs cerrahisinin alanına giren pek çok hastalığın cerrahi tedavisi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir

TRAVMA CERRAHİSİ

Göğüs cerrahisinin ilgilendiği organ ve dokulara ilişkin kazalar, kesici ve delici aletlerle yaralanmalar, akciğerler ve solunum yollarına yabancı cisim kaçması  gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan travmaların tedavisi, göğüs cerrahisi klinikleri uzmanları tarafından uygulanacak cerrahi operasyonlar ile gerçekleştirilir.

GÖĞÜS BOŞLUĞUNDA SIVI TOPLANMASI

Göğüste ağrı, nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösteren göğüs boşluğunda sıvı toplanmasına akciğerlerde bulunan bazı hastalıklar, siroz, böbrek ve karaciğer hastalıkları ve organ yetmezlikleri neden olabilecek faktörlerden birkaçıdır. Biriken sıvı lokal anestezi  yardımıyla boşaltılıp hastanın yaşam kalitesi arttırılabilinir. Fakat tedavide asıl amaç sıvının birikimine neden olan etkenin tespit edilerek bunun ortadan kaldırılmasına yönelik yapılacak işlemleri içerir.

AKCİĞER SÖNMESİ(PNÖMOTORAKS)

Genç-zayıf -uzun boylu kişilerle kronik akciğer hastalığına sahip orta ve ileri yaş kişilerde sebepsiz yere görülebildiği gibi doğrudan akciğerlerde, akciğerin komşuluğunda bulunan organlarda veya kaburga  kemiklerinde meydana gelen travmalar sonucunda akciğer yüzeyinin delinmesine yol açması nedeniyle de gelişen bir sağlık sorunudur. Pnömotoraks ve akciğer kollapsı olarak da adlandırılan bu durumda akciğerlerin olması gerektiği gibi esneyerek genişlemesi mümkün olamadığından soluk alıp verme sırasında şiddetli ağrı meydana gelebilir. Tedavisi göğüs cerrahisi birimlerinde yapılacak cerrahi operasyon ile gerçekleştirilir.

MEDİYASTİNOSKOPİ, MEDİYASTİNOTOMİ

Akciğerlerin iç ve orta kısımlarına ulaşmak için kullanılan mediyastinoskopi ve mediyastinotomi teknikleri, akciğer hastalıklarında sıklıkla kullanılan tekniklerdir. Endoskopi yardımıyla kapalı operasyon şeklinde uygulanması durumunda işlem mediyastinoskopi, açık cerrahi operasyon şeklinde uygulanması durumunda ise mediyastinotomi olarak adlandırılır. Genellikle akciğer kanserine ilişkin tümörlerin tanı ve tedavisinde ve mediasten kitlelerin tanısal işlemlerinde kullanılır.

AKCİĞERDE HACİM AZALTICI CERRAHİ (VOLUME REDUCTİON SURGERY)

Akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan cerrahi tekniklerden bir tanesi de hacim azaltıcı cerrahi uygulamalardır. Bu tedavi yöntemi ile hastalıklı bölge akciğerden çıkarılarak sağlıklı kısmın genişletilmesi ile sağlıklı bir akciğer elde edilmesi hedeflenir. Operasyon göğüs cerrahisi kliniklerinde yenilikçi teknikler kullanılarak gerçekleştirilir.

BRONKOSKOPİ

Işıklı endoskop yardımıyla solunum yolları ve bronşların görüntülenmesini sağlayan endoskopi işlemi, bronkoskopi olarak adlandırılır. Bölgede bulunan hastalıkların tanısı veya tedavisi için uygulanan işlemde gerekli görüldüğü durumlarda biyopsi alınması da mümkün olabilmektedir.Ayrıca soluk borusuna kaçan yabancı cisimler de rijid bronkosp ile çıkartılabilmektedir.

KEMOTERAPİDE KONFOR İÇİN KEMOTERAPİ PORTU

Kemoterapi port kateter; uzun süreli tedavi alacak hastaların yaşam konforunu artırıp cilt altına yerleştirilen, kolay ulaşılabilir yapay damar yoludur. Lokal  anestezi ile takılabilen kemoterapi portu, tedaviye uyumu artırmaktadır. Kemoterapi ‘ye bağlı olarak incelen ve bulunması zorlaşan el ve kol damarları, port kullanımı sayesinde korunur. El ve kollarda girişimlere ve kemoterapi ilaçlarının olası cilt altına kaçmasına bağlı olarak oluşabilecek doku hasarları gözlenmez. Tüm kateter cilt altına yerleştirilir bu sayede hastalarımızın günlük hayatlarında herhangi bir kısıtlama olmaz. Hastalarımız rahatça banyo yapabilir hatta yüzebilir.

VİDEO YARDIMLI TOROKOSKOPİ (VATS;  KAPALI GÖĞÜS CERRAHİSİ)

​​​​​​​Göğüs cerrahisi alanında kullanılan modern ve yenilikçi yöntemlerden bir tanesi olan video yardımlı torakoskopi (VATS), göğüs hastalıklarına ilişkin birçok ciddi hastalığın kapalı ameliyat teknikleri ile daha az kesi ve daha kısa bir iyileşme süreci gerektirecek şekilde yapılabilmesine olanak sağlayan bir yöntemdir. Bu teknikle yapılan operasyonlarda 1,5-2 cm gibi küçük kesiler içerisinden özel metal aletler kullanılarak göğüs boşluğuna girilir ve hastalığın tanı veya tedavisine yönelik gerekli işlemler gerçekleştirilir

TRAKEA CERRAHİSİ VE TRAKEAL STENTLER

​​​​​​​Halk arasında soluk borusu veya nefes borusu olarak da bilinen trakea üzerinde gerçekleştirilen her türlü cerrahi girişim, trakea cerrahisi olarak adlandırılmaktadır. Solunum yolunun açılması için soluk borusuna delik açılması işlemi ve soluk borusunda oluşan darlıkların tedavi edilebilmesi amacıyla stentlerin yerleştirilmesi gibi işlemler soluk borusu üzerinde uygulanan en yaygın cerrahi operasyonlardır. Hassasiyet gerektiren bu operasyonlar alanında uzman göğüs cerrahları tarafından gerçekleştirilir.