Diğer Hizmetler

Konak Hastanesi

GEMİ ADAMI SAĞLIK RAPORU
Gemi adamı sağlık raporu olarak adlandırılan rapor ancak bu konuda yetkilendirilmiş hastaneler tarafından verebilmekte olup Özel Konak  Hastanesi bu yetkiye sahiptir. Gemilerde çalışan personellerin gerek ilk muayenelerini gerekse periyodik muayenelerini alanlarında uzman doktorlar ve sağlık personeli tarafından başarılı ve hızlı bir şekilde yapmaktadır.

Modern teknoloji ile donatılan Konak Hastanesi’nde gemi adamlarının ihtiyaç duyabileceği Hepatit B ve Anti – HİV, Odio – timpano, EEG, EKG, EFOR, EKO, Anjiyo gibi her türlü test uzman kadromuzla yapılmaktadır.

Gemi adamlarının ilk ve periyodik muayenelerinin dışında portör muayenelerinin de yapıldığı Konak Hastanesi’nde gemi adamlarına ücretsiz Hebatit B, AIDS ve Zührevi hastalıklardan korunma yolları hakkında danışman hekimlik hizmeti de verilmektedir.

Gemilerde çalışanların sürekli seyahat halinde olmaları nedeniyle zaman sorunu yaşadıklarının bilinciyle hareket eden Konak Hastanesi, adayların sağlık yoklamaları ile ilgili işlemleri mümkün olan en kısa zamanda hostes refakatinde gerçekleştirmektedir.

Not: Periyodik Gemi Adamları muayeneleri aynı gün içinde tamamlanmaktadır. Alması gereken raporun türüne göre bazen 1-2 saat içinde, raporun türüne göre (bazı raporlar kapsamlı muayene ve tetkikleri gerektirmektedir)1 gün içinde tamamlanmaktadır. Rapor onayları ise 3 gün içinde tamamlanmaktadır.

KİMLER GEMİ ADAMLARI SAĞLIK KURULU RAPORU ALMAK ZORUNDADIR? 
Profesyonel ve amatör gemi adamları, küçük balıkçılar, sandal sahipleri ve gemilerde çalışan herkesin bu raporu alması mecburidir.

Gemi adamlarının sahip olması gerekli olan belgelerden bir tanesi ve en önemlisi; Gemi Adamları Sağlık Raporu”dur. Bu rapor ilk kez başvuran gemi adamı adayları ile iki yıldan uzun süre denizde faal olarak çalışmamış gemi adamlarının denizde çalışmalarına elverişli olduklarını göstermek için yetkili sağlık kuruluşundan aldıkları “Gemi adamı Olur Sağlık Raporu” veya “Özel Durum Sağlık Raporu” ile şahsen Sahil Sağlık Denetleme Merkezine başvurarak düzenletmek zorunda oldukları sağlık belgesi veya Sahil Sağlık Denetleme Merkezince düzenlenen “Periyodik Sağlık Muayene Raporu” sonucuna göre verilen sağlık belgesidir. Kısacası Gemi Adamları Sağlık Raporu sağlık muayenesi sonucunda gemi adamlarının sahip olabildiği bir belgedir.

GEMİ ADAMI OLMAYA KARAR VEREN BİR KİŞİ NE YAPMALIDIR?
Gemi adamı olmaya karar veren bir kişinin öncelikle Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri olarak bilinen merkezlere başvurması ve buralardan hazırlaması gereken belgeler hakkında bilgi alması gerekmektedir. Örneğin; Sultanahmet, Karaköy, Ambarlı gibi ilçelerde bulunan Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerine başvurarak bilgi almaları, ne tür bir sağlık kurulu raporu alması gerektiğini öğrenmesi gerekmektedir.

İlk kez gemi adamı olmaya karar veren kişiler ile daha önce muayene olmuş ancak son yoklama tarihleri geçmiş olan kişilerin Gemi Adamı Olur Sağlık Kurulu raporları alması daha önce muayene olanların ise periyodik sağlık kurulu raporu alması gerekmektedir.

YAPILAN MUAYENELER SONUCUNDA DÖRT ÇEŞİT RAPOR DÜZENLENİR.

1. Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu
İlk kez gemi adamları Sağlık Yoklama Belgesi almak için başvuran adaylar ile iki yıldan daha uzun süre denizde faal olarak çalışmamış gemi adamları adaylarının yapılan muayeneler sonucunda gemi adamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre gemi adamı olmaya fiziksel engeli yoksa (sakatlık veya hastalıkları vb.) Gemi adamı olur sağlık raporu” almaya hak kazanırlar.

1.1. Gemi Adamlarının Genel Muayenesi: 
1 – İç Hastalıkları
2 – Göz 
3 – KBB
4 – Nöroloji 
5 – Psikiyatri 
6 – Ortopedi ve Travmatoloji 
7 – Genel Cerrahi

2. Periyodik Sağlık Raporu
Gemi adamları, sağlıklarının denizde çalışmaya elverişli olup olmadığını anlamak için her iki yılda bir periyodik kontrolden geçmeleri gerekmektedir. Bu kontroller sonucunda gemi adamlarına Periyodik Sağlık Yoklama Raporu” verilir.

18 yaşından küçük olanların deniz hizmetinde sürekli çalıştırılabilmeleri için Periyodik Sağlık Yoklamaları’nın her yıl tekrarlanması gerekmektedir.

2.1. Gemi Adamlarının Genel Muayenelerinde Yapılan Tetkikler:
1. Hemogram,
2. Sedimantasyon,
3. Şeker,
4. Tam idrar tahlili,
5. Üre,
6. RF,
7. Anti HIV,
8. HBs Ag, 
9. PA Akciğer grafisi,
10. EKG tetkikleri,
11. Odyometri,

3. Özel Durum Sağlık Raporu

Gemi adamı olmasına müsaade edilen ancak iki yıldan daha kısa aralıklarla muayene edilmeleri Sağlık Kurulu Raporu ile kararlaştırılan gemi adamları gerekli muayenelerini zamanında yaptırmak zorundadırlar. Bu durumdaki gemi adamlarına Özel Durum Sağlık Raporu” düzenlenir ve muayeneleri iki yıldan daha kısa aralıklarla yapılır.

4. Amatör Denizci Raporu
Amatör Denizci olacak kişilerin; Amatör Denizci Olur raporu almaları ve ya B Sınıfı Sürücü Olur ibareli sağlık raporunu almaları gerekir. İlgili raporların alınabilmesi için Kulak Burun Boğaz” ve Göz” uzman doktorları tarafından detaylı tıbbi muayeneye tabii tutulurlar. Amatör denizcilerin Göz” ve Kulak Burun Boğaz” sağlık muayeneleri, kara taşıt sürücüleri için geçerli olan esas dahilinde uygulanır.