Konak Hastanesi | Randevu Sistemi

Bölüm Seçiniz

Doktor Seçiniz

Tarih & Saat Seçiniz

Kişisel Bilgilerinizi Giriniz

Engelli hastalar için "öncelikli hasta" bankosuna başvurunuz.

Lütfen İlgili Alanları Doldurunuz

Lütfen İlgili Alanları Doldurunuz

Check-Up Birimi

CHECK UP NEDİR?

Check-up, “Kişisel sağlık taraması” olası hastalıkları erkendönemde tespit ederek, Önlem almayı ve böylece kişinin"sağlıklı kalması amaçlanır. “Kişisel sağlık taraması”; belirgin"bir şikayeti olmasa da insanlarda gizliden gizliye oluşmayabaşlayan rahatsızlıkların, henüz erken aşamadaykensaptanması amacıyla yapılan muayene ve tetkiklerdir.Check-up, bir başka deyişle Genel Sağlık Kontrolü, hiçbirşikayet ve hastalığı olmasa dahi tüm kişilere en az yılda bir,düzenli olarak yapılması gereken bir tarama yöntemidir.

NEDEN CHECK UP?

Modern tıp hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemlerialarak kişinin sağlıklı kalmasını sağlamayı amaçlar. Bunedenle, hiçbir şikayeti olmasa da her insanın belirliperiyotlarla doktora başvurarak genel sağlık kontrolündengeçmesi gerekir. Bu periyotlar yaşa ve kişinin geneldurumuna göre değişebilir.6 ayda bir yapılacak olan check-up ile meme, rahim ağzı,prostat ve kalın bağırsak kanserlerinin erken dönemdeteşhisi mümkündür.Çağımızın hastalıkları olan koroner arter hastalıkları, kanser,hipertansiyon gibi pek çok erken ve doğru tanı, yaşam süresive kalitesi açısından son derece önemlidir. Ayrıca hiçbirbelirti vermeden ve hastada hiçbir şikayete neden olmadanyıllarca sinsice seyreden, öte yandan beyin, kalp, böbreklergibi hayati organlara da zarar veren hipertansiyon, kolesterolyüksekliği ve diyabet gibi hastalıklarda da erken teşhisin vedüzenli tedavinin önemi büyüktür. Karaciğer hastalığı, meme,rahim, kalın bağırsak, mesane ve prostat gibi sık görülenbazı kanserlerin de erken teşhisi hayati önem taşımaktadır.Önemsiz olduğunu düşündüğünüz bir belirti bile çok önemlibir hastalığın habercisi olabilir.Unutmayın ki pek çok hastalık erken dönemde fark edilirse,uygulanacak tedavinin başarısı o denli fazla olmaktadır.Bu nedenle yılda bir kez yaptıracağınız check-up ilesağlığınızdan emin olabilirsiniz.

Check-up İçin Konak Hastanesine Gelmeden Önce Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 • Programınızın daha iyi organize edilmesi için lütfen randevualınız.
 • Randevu günü hiçbir şey yemeden ve içmeden geliniz.(8-12 saatlik gece açlığı yeterlidir)• Daha önce yapılmış test ve tetkikleriniz var ise lütfenberaberinizde getiriniz."Özel Durumlarınız İçin;""
 • Hamile iseniz veya bu konuda şüpheniz varsa; işlemlere"başlamadan önce Check up doktorunuza mutlaka bilgiveriniz."
 • Kalp ve tansiyon ilacı kullanıyorsanız; Check up"yaptıracağınız doktor ile önceden mutlaka konuşunuz.
 • Bayanlar için Check up’ın mensturasyon (adet) günlerinerastlamaması tavsiye olunur. C vitamini kullanıyorsanız 2 günönceden kesmeniz gerekmektedir.

STANDART CHECK-UP PAKETİ

 • LDL kolesterol
 • Kolesterol, total
 • HDL kolesterol
 • HEMOGRAM
 • Anti-Hbs
 • Hepatit Bs antijeni (HbsAg)
 • Glukoz (AKŞ)
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • Trigliserid
 • AST (SGOT)
 • ALT(SGPT)
 • Alkalen fosfataz (ALP)
 • Üre azotu (BUN)
 • Bilirubin, total
 • GGT (Gamma- glutamil transferaz)
 • Kreatinin
 • Hemoglobin (HbA1c)
 • Vitamin B12
 • C reaktif protein (CRP)
 • Romatoid faktör (RF)
 • Kalsiyum (Ca)
 • Gaitada gizli kan aranması (manuel)
 • SEDİM BİR SAAT
 • İdrar tetkiki (Strip ile)
 • İdrar Mikroskobisi
 • Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Tüm Vücut)
 • Tüm Abdomen Ultrasonografi
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
 • EKG
 • Transtorasik ekokardiyografi
 • TSH (tiroid stimülan hormon)
 • DİYETİSYEN MUAYENESİ
 • KARDİYOLOJİ MUAYENESİ
 • İÇ HASTALIKLARI MUAYENESİ

SANAL BRONKOSKOPİ CHECK-UP

 • Gastroentroloji Muayenesi
 • Diyetisyen Muayenesi
 • HEMOGRAM
 • Bilirubin, total
 • Bilirubin direkt
 • AST (SGOT)
 • ALT(SGPT)
 • GGT
 • Gaitada gizli kan aranması (manuel)
 • Alkalen fosfataz (ALP)
 • ÖZOFAGOSKOPİ, GASTROSKOPİ, DUODENOSKOPİ (biri veya hepsi)
 • KOLONOSKOPİ, TOTAL

PROSTAT CHECK-UP PAKETİ

 • ÜROLOJİ MUAYENESİ
 • PSA (Prostat spesifik antijen), total
 • PSA(serbest) Prostat spesifik antijen
 • Üriner sistem US (böbrek)
 • İdrar tetkiki (Strip ile)
 • İdrar Mikroskobisi

MİDE-KOLON CA TARAMA

 • GASTROENTROLOJİ MUAYENESİ
 • DİYETİSYEN MUAYENESİ
 • HEMOGRAM
 • BİLİRUBİN, TOTAL
 • BİLİRUBİN, DİREKT
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • GGT (Gamma-glutamil transferaz)
 • GAİTADA GİZLİ KAN ARANMASI (manuel)
 • ALP (Alkalen fosfataz)
 • ÖZOFAGOSKOPİ, GASTROSKOPİ, DUODENOSKOPİ (biri veya hepsi)
 • KOLONOSKOPİ, TOTAL

MEME KANSERİ 40 YAŞ ÜSTÜ CHECK-UP

 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Mamografi (sağ)
 • Mamografi (sol)
 • Meme Us (bileteral)
 • Ca-15-3
 • Diyetisyen Muayenesi

MEME KANSERİ 40 YAŞ ALTI CHECK-UP

 • Ca-15-3
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Meme Us (bileteral)

KALP SAĞLIĞI PAKETİ

 • KALP DAMAR CERRAHİ MUAYENESİ
 • KARDİYOLOJİ MUAYENESİ
 • EKG
 • EKOKARDİYOGRAFİ (Dopler +Renkli+B Mode)
 • EFORLU EKG
 • HBA1C
 • AKŞ(Glukoz)
 • KOLESTEROL, TOTAL
 • LDL KOLESTEROL
 • TRİGLİSERİD

KADIN SAĞLIĞI VE KANSER PAKETİ

 • KADIN DOĞUM MUAYENESİ
 • SIVI BAZLI SİTOLOJİ (SMEAR)
 • CA 125
 • Luteinizan hormon (LH)
 • Folikül stimülan hormon (FSH)
 • İdrar Mikroskobisi
 • İdrar tetkiki (Strip ile)

HİPERTANSİYON TARAMA CHECK-UP

 • İç Hastalıkları Muayenesi
 • Alt abdomen ultrasonografi
 • Üst abdomen ultrasonografi
 • TSH ( Tiroid stimülan hormon)
 • İdrar tetkiki (Strip ile)
 • İdrar Mikroskobisi
 • Glukoz (AKŞ)
 • Glukoz, tokluk
 • Kolesterol, total
 • Trigliserid
 • LDL kolesterol
 • Üre azotu (BUN)
 • Kreatinin
 • Mikroalbumin, idrar (24 saat)
 • MikroProtein (24 saat idrar)
 • EKG

DİYABET CHECK-UP

 • İÇ HASTALIKLARI MUAYENESİ
 • Glukoz (AKŞ)
 • Glukoz, tokluk
 • Üre azotu (BUN)
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Hemoglobin (HbA1c)
 • İdrar tetkiki (Strip ile)
 • İdrar Mikroskobisi
 • Trigliserid
 • Kreatinin
 • Mikroalbumin, idrar (24 saat)
 • MikroProtein (24 saat idrar)
 • Göz Muayenesi
 • Kalp Damar Cerrahi Muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Diyetisyen Muayenesi

ÇOCUK CHECK-UP PAKETİ

 • Tüm Abdomen Ultrasonografi
 • HEMOGRAM
 • Kolesterol, total
 • VLDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • Tiroksin, serbest (FT4)
 • TSH (Tiroid stimülan hormon)
 • İdrar tetkiki (Strip ile)
 • İdrar Mikroskobisi
 • İdrar kültürü
 • Pediatri Muayene
 • Göz Muayenesi
 • Diş Muayenesi
 • Psikolog Muayenesi
 • Üre azotu (BUN)
 • Kreatinin
 • AST (SGOT)
 • ALT(SGPT)
 • IgE, total