Beyin Cerrahisi ve Sinir Hastalıkları

Konak Hastanesi

Nöroşirürji Bölümü, beynin ya da omurilik dokusunun içinden kaynaklanan veya ona dışarıdan basarak sorun oluşturan tümörlerin, beyin dokusunu ya da omuriliği besleyen damarların anevrizma (balonlaşma), arteriovenöz malformasyon, kavernom gibi rahatsızlıklarının, karotis stenozu dediğimiz boyun damarlarındaki darlıkların, doğumla birlikte olan meningomyelosel gibi sinir sisteminin oluşumu sırasında gelişen rahatsızlıkların, hidrosefali adı verilen ve beyin boşluklarındaki sıvının miktarının artışının, bel fıtığı başta olmak üzere her türlü omurga hastalıklarının, kafa ve omurilik yaralanmalarının, beyin damarlarının tıkanıklıklarının, beyin kanamalarının cerrahi tedavisi ile ilgilenir.

Verilen Hizmetler;

 • Kafa travmaları ve beyin yaralanmaları (diffüz aksonal yaralanma, beyin parenkim yaralanmaları), kazalara bağlı beyin kanamaları (travmatik serebral hemorajiler), kafa tası tümörleri, menenjiomalar, gliomalar, beyin kanamaları, beyin karıncıklarında sıvı toplanması (hidrosefali), araknoid kistler, saçlı deri veya deri altı kitleleri, saçlı derideki yağ bezeleri
 • Omurga ve omurilik hastalıkları ile ilgili operasyonlar
 • Boyun fıtıkları/servikal disk hastalıkları (laser ve mikrocerrahi yöntemleriyle), boyun omurga kanal darlığı (servikal stenoz), sırt omurga fıtıkları/torakal disk hastalıkları, bel fıtıkları/lomber disk hastalıkları (laser ve mikrocerrahi yöntemleriyle), bel omurga kanalı darlığı (lomber stenozis), omurilik tümörleri (spinal kord tümörleri), omurgadaki kırıkların konservatif ve cerrahi yöntemle tedavileri, başın arka tarafındaki deri sinirinin sıkışması (occipital nevralji), omurga dengesizlikleri (spinal instabilite), beyincik fıtıkları (Chiari malformasyonları), boyun, sırt ve bel omurga kırık-çıkıkları (spinal fraktür ve dislokasyonlar)
 • Periferik sinirler ile ilgili operasyonlar
 • Sinir sıkışmaları; el bileği (karpal tünel sendromu), dirsek (ulnar sinir tuzaklanması), diz yanı (peroneal sinir tuzaklanması) ve sinir kesilerinin tamiri.
 • Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde Yapılan Ameliyatlar ve Tedaviler
 • Omurga ve Omurilik Cerrahisi Ameliyatları
 • Mikrodiskektomi Yöntemi ile Bel Fıtığı ve Boyun Fıtığı Operasyonları
 • Omurga omurilik kanal darlığı ile ilgili
 • Bel kaymasının cerrahi tedavisi
 • Boyunda omurilik kanalı darlığı
 • Siyatik tedavileri
 • Omurilik su birikimlerini.
 • Beyincik fıtıkları: Chiari Malformasyonu Ameliyatları

Beyin ve Omurilik Tümörlerinin Ameliyatları

 • Beyin Tümörleri
 • Menengiomlar
 • Beyine sıçrayan tümörler
 • Omurilikteki tümörler
 • Sinirlerin tümörlerinin ameliyatları

El, Kol ve Bacaklardaki Sinir Sıkışmalarının Ameliyatları

 • Bilekte sinir sıkışması: Karpal Tünel Sendromu
 • Dirsekteki sinir sıkışması: Ulnar Tuzak Sendromu
 • Diz altındaki sinir sıkışması: Peroneal Sinir Tuzak Nöropatisi Ameliyatları

Beyinde Su Birikimi: Hidrosefali

 • Hidrosefali
 • Lumboperitoneal Şant Ameliyatları

Omurga ve Kafa Travmasındaki Ameliyatlar

 • Beyin İçi Kanamalar: Ekstradural ve Subdural Hematomlarda
 • Kafatası Kırıklarının Cerrahi Tedavisi: Çökme kırıkları
 • Kafatasındaki ameliyat ve kırıklara bağlı şekil bozukluklarının düzeltilmesi: Kranioplasti Ameliyatları

Gelmeden Önce!

Elinizde olan mevcut tahlil ve röntgenleri yanınızda getiriniz.

Bağlı olduğunuz kurum evraklarını yanınızda bulundurunuz.

Kullandığınız ilaçları yanınızda getiriniz.