Konak Tıbbi Branşları

Radyoloji

Konak Hastanesi

Hastanemiz radyoloji biriminde hastalıkların tanısı konusunda son teknolojik gelişmeler ışığında kullanılan cihazlarla hizmet verilmektedir.

Verilen Hizmetler ;

YAPAY ZEKA DESTEKLİ 3 TESLA MR

Hastalıkların tanı ve tedavi sürecinde radyolojik görüntüleme yöntemleri büyük yer tutmaktadır. Dev bir mıknatıs olarak adlandırılan, vücudun herhangi bir bölgesinin kesitsel olarak incelenmesine olanak sağlayan Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme uygulamaları gelişen teknolojinin yardımıyla gün geçtikçe yenilenmektedir. 3 Tesla MR teknolojisi, hasta konforunun ön planda tutulması, hızlı, kaliteli ve güvenilir sonuçları ile son yıllarda daha öne çıkmaktadır. 3 Tesla MR ile dokudan daha fazla sinyal toplanabilmektedir. Benzerlerine oranla daha hızlı ve daha çok veri toplaması sebebiyle, özellikle beyin ve kas-iskelet hastalıklarının teşhisinde büyük önem kazandırmaktadır. Bu durum hem daha kısa zamanda tetkik yapma, hem de elde edilen veriyi çözünürlüğü yüksek görüntüye çevirme avantajı sağlamaktadır.

İleri Tetkik Teknolojisi

Yapay Zeka Destekli

Yüksek Çözünürlük

Yüksek Sinyal Gücü

Yüksek Görüntü Kalitesi

Minimum Ses Düzeyi

Daha Geniş İç Alan (70 cm)

Daha Kısa Çekim Süresi

Çekim Sırasında Müzik ve Video Yayını

En Küçük Lezyonları Saptama

Kifoz Hastalarda Açı Verilebilen Coil

Anestezili MR Çekimi

3 TESLA MR’IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

3 Tesla MR sayesinde birçok hastalıkta ileri düzey inceleme mümkün olabilmektedir. Cihazın öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır.

 • Pek çok hasta klostrofobi yani kapalı alan korkusu nedeniyle MR’a giremeyerek, açık MR tercih etmektedir. 3 TESLA MR’ın, klasik cihazlara göre daha geniş iç alana sahip olması, daha kısa sürede çekim yapılması ve daha konforlu olması sebebiyle, kapalı alan korkusu olan ve fazla kilolu bireyler cihaza daha kolay girebilmektedir.
 • Hasta, görüntüleme esnasında dilediği takdirde müzik dinleyerek, video izleyerek daha keyifli vakit geçirebilmektedir.
 • Beyin hastalıklarının tanı, tedavi ve takibinde yani nöroradyoloji alanında öne çıkmaktadır.
 • MR Spektroskopi, 3 Tesla MR sayesinde çok daha iyi yapılabilmektedir. Çünkü manyetik alan gücü yükseldikçe, yağ ile suyun frekansları arasındaki fark açılmaktadır.
 • Fonksiyonel MR, Difüzyon Tensor görüntüleme, Arteriyel Spin Labeling gibi yeni yöntemler daha iyi uygulanabilmektedir.
 • Çözünürlüğü yükseltmek mümkün olduğu için, kas-iskelet sisteminde küçük kıkırdak, tendon lezyonlarını görme şansı artmaktadır. MR Nörografi ve Pleksus incelemeleri başarı ile yapılabilmektedir.
 • Bu cihaz sayesinde, perfüzyon olarak adlandırılan yani kontrast madde vererek, dokuların ya da incelenecek bölgenin kanlanmasını gösteren, kalbin perfüzyonu da dahil incelemelerde avantaj sağlanmaktadır.
 • Arterial Spin Labeling adı verilen yöntemle kontrast madde verilmeden, MR Perfüzyon yapılarak, beyin kanlanması hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Özellikle çocuklarda kontrast maddeye gerek kalmadan beyin perfüzyonu hakkında bilgi edinilebilir.
 • Kontrastlı ve Kontrastsız MR anjiyografilerde 3 Tesla MR’ın kendine özgü üstünlükleri bulunmaktadır.
 • Prostatın Multiparametrik görüntülemesinde, bu cihazın kullanımı yaygınlaşarak altın standart hale gelmiştir.
 • Yağı daha iyi baskıladığı için karaciğer görüntülemelerinde önemli avantaj sunmaktadır.
 • Meme MR incelemelerinde büyük avantajları vardır. Yüksek sinyal gücü sayesinde küçük lezyonlar saptanabilmekte ve tetkik daha kısa sürebilmektedir.

3 TESLA MR’IN UYGULAMA ALANLARI NELERDİR?

Beyin MR; beyin damarlarındaki anevrizma adı verilen keseleşmeler, beyin kanaması, inme, felç, demans, beyin tümörü, MS hastalığı gibi hastalıkların teşhisi için kullanılır. Kontrastlı ve kontrastsız olarak çekim yapılmaktadır.

Fonksiyonel MR; beyin aktivitesi sonucunda oluşan kan akışındaki küçük değişikliklerin ölçülmesini sağlar. İnvaziv olmayan bu işlem acısız ve ağrısız bir uygulamadır.

BOS Akım MR; temel olarak bazı hidrosefali çeşitlerinin tanısı ve tedavisinin olası yararını belirlemek için yapılmaktadır.

-MR Spektroskopi (MRS); Manyetik Rezonans spektroskopi (MRS) beyindeki metabolitlerin miktarını ve dağılımını ölçen bir MR yöntemidir. Bu metabolitlerin kimyasal kompozisyonları arasındaki farklar bir grafik halinde gösterilir. Beyin MR incelemelerinde görülen kitle lezyonlarının ayırımında (habis tümör, abse, demyelinizan hastalık vs) çok yararlı bilgiler verir. Bu hastalıkların ayırımı, tümörlerin habaset derecesinin belirlenmesi tedavi planlaması yönünden hayati önem taşır. Ayrıca cerrahi olarak ve/veya radyoterapi ile tedavi edilmiş hastaların takibinde, tümör tekrarı ve radyasyon hasarı ayırımının yapılmasında kritik öneme sahip bir incelemedir.

-Kardiyak MR; kalp krizi sonrası riskleri belirlemede, kalp kapakçıkları hastalıklarında, Atriyal Septal Defekt (ASD) kalpte, kalbin içinde ve kalp kulakçıkları arasında delik olması durumunda, Ventriküler Septal Defekt (VSD) kalbin iki karıncığı arasındaki duvarda bir açıklık (delik) olması durumunda ve kalp krizi sonrası kalp kası değerlendirmesinde kullanılır.

-Çocuklarda konjenital (doğuştan) kaynaklı kalp hastalıklarında etkili biçimde kullanılabilmektedir.

-Fetal MR; fetüsün santral sinir sistemi hastalıkları, beyin ya da omurga problemleri, beynin ayrıntılı anatomik yapısı, beyin kıvrım ve katmanlarının gelişimi, omurganın gelişimsel bozuklukları, ventrikülomegali, anne karnında gelişen beyin enfeksiyonları, kalıtımsal beyin hastalıkları, tümoral kitleler gibi patolojiler, bebek beyninin kanlanması ve beyin parankiminde kanama gibi bazı sorunlar, fetüsün akciğer, karın boşluğu, kas-iskelet sistemi gibi yapılarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Multiparametrik Prostat MR; prostat kanseri tespitinde en hassas non-invaziv radyolojik görüntüleme tekniğidir. Tümörün prostat bezi dışına taşıp taşmadığı ve başka organlara sıçrama olup olmadığının tanısı konup, aynı tetkikte tümörün evrelemesine (erken evre, geç evre..) katkıda bulunmaktadır.

-Meme MR; meme kanseri saptanan ve meme koruyucu tedavi planlanan hastalarda ameliyat öncesinde, meme içinde birden fazla kanser odağı olup olmadığının anlaşılmasında, meme kanseri saptanan hastalarda kanserin göğüs duvarına ve karşı memeye yayılıp yayılmadığının anlaşılmasında, meme kanseri nedeniyle meme koruyucu tedavi görmüş kadınlarda, memedeki ameliyata bağlı değişikliklerin, tekrarlayan kanserden ayırt edilebilmesinde, mamografi, ultrasonografi veya elle muayenede saptanan herhangi kuşkulu bir durumun aydınlatılmasında, ileri evre meme kanseri saptanan hastalarda kemoterapinin başarısının değerlendirilmesinde, tarama amaçlı olarak yüksek riskli kadınlarda meme kanseri olup olmadığının belirlenmesinde, vücuda yayılmış (metastatik) kanser saptanan hastalarda esas kanser odağının tespit edilmesinde, silikon protezi olan kadınlarda protezde hasar olup olmadığının belirlenmesinde ve memedeki şüpheli bulguların değerlendirilmesinde kullanılır.

-Tüm Vücut MR; Tüm Vücut Emar (MR), kanser riski ve endişesi taşıyan sağlıklı kişilerin başvurabileceği, radyasyonsuz ve yan etkisi olmayan bir tarama yöntemidir. MR cihazının içerisinde bulunan hareketli masa özelliği ile tüm vücut beyinden başlayarak ayak kısmına kadar vücudu tarıyor. Klasik MR çekimlerinde vücudun yalnızda bir bölümü taranırken, tüm vücut MR incelemesinde tüm vücut tek seansta taranmakta ve görüntülenmektedir. Sağlıklı insanlarda tarama amaçlı yapılır ve genellikle tümör taramasında kullanılır. PET-CT ye göre radyasyonsuz olduğu için tercih edilir. PET-CT incelemesinde hasta, hem radyoaktif maddeden hem de BT’den yüksek oranda radyasyon alır. Ayrıca PET-CT, prostat kanseri, beyin tümörleri, bazı tür kalınbağırsak tümörleri ve akciğer kanseri görüntülemede yanlış tanı koyabilir. Tümör görülmeyebilir veya görülse de iyi huylu zannedilebilir. Beyin görüntülemede en üstün yöntem olduğundan beyinle ilgili tüm patolojiler (MS, beyin felci gibi) tüm vücut MR sırasında görüntülenir. Multiple myelom, safra yollarıyla ilgili taş ve iltihapla ilgili bulgular ortaya çıkar. Lenf zinciri de detaylı görüntülendiğinden, lenf nodu büyümesi, lenfoma gibi hastalıkların tespiti de mümkündür. İşlem sırasında kontrast madde verildiğinden aortta gelişebilen ve hayati risk taşıyan genişlemeler da fark edilir. Kanser hastalarında kanserli dokunun yayılıp yayılmadığını tespit edilebilir. Kanserli dokunun kemik, karaciğer, akciğer, lenf bezleri ve beyine sıçrayıp sıçramadığına bakılır. Doku çözünürlüğü yüksek olan MRG, milimetrik boyutta da olsa tümör tespit edebilir. Yöntem ayrıca kanser hastalarının tedaviye yanıtını da değerlendirir. Tümörün boyutu tedaviyle küçülse de, içerisinde canlı tümör dokusu barındırabilir. Bu da tedaviye devam edilip edilmeyeceği, bir değişiklik gerekip gerekmediği konusunda karar verilmesini sağlar. İlgili incelemeler yapılırken tedavi sürecini üstlenen doktorlar özellikle 3 Tesla MR teknolojiyle elde edilmiş görüntüleri talep edebilmektedir.

Ayrıca;

-Kalça, el, parmak, omuz, diz, eklem, ayak bileği, boyun yüz, temporal kemik, orbita, lomber, servikal, tarokal, batın, sürrenal MR çekimi yapılmaktadır. Kolanjiyografi, renal kitle ve tümörler ayrıntılı incelenmekte, onkolojik hastalıklarda, erken ve hızlı teşhis imkanı sağlamaktadır.

1,5 TESLA MR

1,5 Tesla Mr cihazımız, yüksek çözünürlüklü ve hızlı görüntüleme özelliğiyle, doktorlarımıza hızlı ve kapsamlı tarama imkanı sağlamaktadır. Klasik MR incelemesinin yanında diffüzyon ve dinamik kontrastlı MR incelemeleri, kranial incelemeleri yapılmaktadır. Periferik anjiografik tetkikler, kontrastlı veya kontrast kullanılmadan, noninvaziv olarak başarıyla uygulanmaktadır.

Yüksek Çözünürlük

Yüksek Görüntü Kalitesi

Daha Kısa Çekim Süresi

Çekim Sırasında Müzik Yayını

Geniş İç Alan (60 cm)

Anestezili MR Çekimi

ANESTEZİLİ MR ÇEKİMİ

3 TESLA ve 1,5 TESLA MR cihazımız ile, yenidoğan ve çocuk hastalarda hareket artefaktını önlemek, yetişkin klostrofobik hastalarda veya kritik hastalarda ventilasyon desteği gereken durumlarda, mr uyumlu anestezi cihazımız ile anestezili çekim yapılmaktadır.

3 TESLA EMAR İLE 1,5 TESLA EMAR ARASINDA BULUNAN FARKLAR

Tesla Mr cihazlarında bulunan magnetin yani mıknatısın gücünü göstermektedir. Cihazlarda bulunan magnet ne kadar güçlü olursa kısa sürede daha çok ve daha detaylı görüntü elde etmek mümkündür. 3 Tesla Mr cihazı daha öncelerden kullanılmakta olan düşük Teslalı Mr cihazlarına göre yapılan ameliyat sırasında ve sonrasında çözünürlüğü ile hızlı ve yüksek veriler elde edilmesine olanak sağlamaktadır. 3 Tesla Mr cihazı 1,5 Tesla Mr cihazına göre daha sağlıklı verilerin elde edilmesine olanak sağlamaktadır. 3 Tesla Mr cihazı bu işlemleri güçlü olan manyetik alanı ile gerçekleştirmektedir. Daha önceleri kullanılmakta olan 1,5 Tesla Mr cihazlarına oranla 2 kat daha fazla manyetik alan gücü yaratır. Bu dokularında daha çok sinyal almasına olanak sağlamaktadır. 3 Tesla Mr cihazının 1,5 Tesla Mr cihazına göre bir farkı da beyinde bulunan metoboliklerin değerlendirilmesinde ve birbirleri ile alakalı olan ayrıştırmaların yapılmasında daha çok sinyal toplanmasına olanak sağlamaktadır.  Bu da en doğru tanının ve tedavi şeklinin sunulmasına olanak sağlamaktadır. Ayriyeten 3 Tesla Mr cihazında kullanılan sargıların kanal sayılarının fazla olmasıdır. Kanal sayılarının fazla olması sayesinde sinyal miktarında artış oluşmaktadır. Bu sayede elde edilen görüntülerin kalitesi ve çözünürlüğü de artmaktadır. Bu da tanı koymayı daha kolay bir hale getirmektedir.

3 TESLA MR HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

 • 3 Tesla MR kimlere uygulanmaz?
 • 3 Tesla MR yüksek manyetik alan etkisi yarattığı için, kalp pili olan hastalar, kalp kapağı ameliyatı olan hastalar, vücutta metalik yabancı cisim bulunan hastalar ve MR uyumlu protezi olmayan hastalar için uygun görülmemektedir. Ancak, MR uyumlu protez takılı hastalar için sorun olmamaktadır.
 • Uyutularak (ANESTEZİLİ) MR çekimi yapılabiliyor mu?
 • Bebek ve çocuk hastalarda ve kapalı alan korkusu olan yetişkin hastalarda uyutularak anestezili MR çekimi yapılabilmektedir.
 • 3 Tesla MR’da radyasyon var mı?
 • Hayır yoktur. Radyofrekans dalgalar kullanılmaktadır.Bu sayede kanserin evrelendirilmesinde de kullanılabilmektedir.
 • 3 Tesla MR açık mıdır?
 • Hayır, 3 Tesla MR kapalı bir cihazdır. Ancak, yeterli genişlik düzeyi ve konforu sayesinde bu cihaza hastalar rahatlıkla girebilmektedir.
 • 3 Tesla MR cihazına kaç kiloya kadar hasta alınabilir?

           120 kg ağırlığa kadar hasta alınabilmektedir.

128 KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

128 kesitli BT teknolojisi, hastalıkların tanısında hızlı ve yeni imkanlar sunmaktadır.

Multidedektör teknolojisi sayesinde, bilgisayarlı tomografi ile yüksek çözünürlükteki

ince kesitler, çok hızlı bir şekilde oluşturulmakta, bu sayede diğer tomografi teknikleri-

ne kıyasla, kalp dahil tüm vücudun üstün kalitede incelenmesi sağlanmaktadır. 128 kesitli bilgisayarlı tomografi üstünlüğü ile bir nefes tutumunda, bütün vücut bölümleri taranabilmekte ve en kısa sürede tanıya ulaşılabilmektedir. Üstün performans ve etkin tanı imkanı ile kalp ve damarlara zarar vermeden, ağrısız ve kansız bir şekilde, saniyeler içerisinde, kalp anjiyografisi yapılabilmektedir. 3 boyutlu görüntüleme teknolojisi sayesinde, çok kesitli bilgisayarlı tomografi; kemik kırıklarının, damar stentlerinin, ameliyat ile yerleştirilmiş eklem protezlerinin, platin ve çivilerin değerlendirilmesinde, klinik uzmanların vazgeçilmez yardımcısıdır.

128 Kesit Çekim

Daha Kısa Çekim Süresi (% 20 Daha Hızlı)

3 Boyutlu Görüntüleme

Ağrısız ve Kansız Sanal Anjiyo

DİJİTAL RÖNTGEN

Dijital Röntgenin kullanım alanı oldukça geniştir. Akciğer, omurga ve eklem yapıları, böbrekler, yemek borusu gibi vücudun hemen her bölgesinde uygulama gerçekleştirilebilir.

Düşük Radyasyon Dozu

Akıllı Görüntüleme

Yüksek Görüntü Kalitesi

Skolyoz Çekimi

DİJİTAL MAMOGRAFİ

Dijital Mamografi cihazı PRIME teknolojisi sayesinde, %30 düşük doz radyasyon ile yüksek kalitede görüntüleme elde edilebilmektedir. 50° geniş açı tomosentez özelliği ile 3 boyutlu anatomik detayları görüntüleme sağlanmaktadır.Hasta konforu düşünülerek tasarlandığı için,rahat bir mamografi deneyimi sağlar.

Düşük Radyasyon Dozu

Yüksek Görüntü Kalitesi

3 Boyutlu Görüntüleme

Meme Tomosentezi

KEMİK ÖLÇÜM CİHAZI

Yüksek enerjili ve düşük enerjili çift x-ray absorbsiyometri kullanarak osteoporoz tanısı için kullanılan bir tıbbi cihazdır. Omurga, femur ve ön kol taramasından elde edilen görüntüleri fan beam teknolojisi ile analiz ederek mineral yoğunluğunun değerini hesaplar. Buna ek olarak yağ kütlesi, yağsız kütle ve yağ % dahil olmak üzere tüm vücut ve bölgesel vücut kompozisyonunu analiz eder.

ULTRASON

Radyoloji ile görüntüleme yöntemleri arasında ses dalgalarının kullanıldığı yöntemdir. Üriner sisteme ait faaliyetleri, karın içi organlar gibi pek çok bölgede yapılan incelemede bu yöntem kullanılmaktadır. Bu inceleme yöntemi, hasta sağlığı açısından herhangi bir zarar oluşturmaz.

RENKLİ DOPLER USG

Ultrason görüntüleme tekniklerinden biri olan renkli doppler, damarlardaki kan akışını tespit etmekte kullanılır. Yüksek frekanslı ses dalgaları ile görüntülenen damarlarda, kan akışı izlendiği gibi daralmaya neden olan etkenler de gözlenir. Kalp ritmi bozuklukları, damar, arter ve kalpteki kan akışı kontrolü, tıkalı ya da daralmış arterleri bulmak, tiroit bezi hastalıklarının incelenmesi, kas hastalıklarının incelenmesi, anevrizma tespiti, enfeksiyon tespiti, böbrek, pankreas, dalak veya karaciğerdeki kan akışı sorunları, yumuşak doku ve memedeki tümörlerin tespiti, prostat ve genital bölge hastalıkları araştırması, safra kesesi taşı tespiti, felç gibi durumlardan sonra kan akışı kontrolü, böbrek ve karaciğer nakli sonrası kontrollerde tercih edilir.

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER

İnce İğne Biyopsisi (Tiroid Biyopsisi)

İnce iğne aspirasyon biyopsisi, bir kitleden veya nodülden tanı koymak için ince iğne ve bir enjektör yardımı ile mikroskop altında değerlendirmek üzere hücre örneklerini alma ve cama yayma işlemidir. Canlı doku örneklerinin analiz edilmesini ve hastalıklara hızlı ve kolay bir şekilde tanı konulmasını sağlayan ince iğne aspirasyon biyopsisi, tiroid nodüllerinin tanısında kullanılıyor.

Tru-Cut Biyopsisi (Meme Biyopsisi)

Tru-cut biyopsi radyolojik yöntemler ile saptanan kitlenin kesin tanısının konabilmesi için mikroskop altında değerlendirmek üzere bir kitleden veya organdan doku örneği alma işlemine verilen isimdir. Tüm hastalıkların kesin tanısında kullanılabilen kalın iğne biyopsisi, meme kitlelerinin tanısında kullanılıyor.