Konak Tıbbi Branşları

Radyoloji

Konak Hastanesi

Hastanemiz radyoloji biriminde hastalıkların tanısı konusunda son teknolojik gelişmeler ışığında kullanılan cihazlarla hizmet verilmektedir.

Verilen Hizmetler ;

YAPAY ZEKA DESTEKLİ 3 TESLA MR
 Hastalıkların tanı ve tedavi sürecinde radyolojik görüntüleme yöntemleri büyük yer tutmaktadır. Dev bir mıknatıs olarak adlandırılan, vücudun herhangi bir bölgesinin kesitsel olarak incelenmesine olanak sağlayan Manyetik Rezonans(MR) görüntüleme uygulamaları gelişen teknolojinin yardımıyla gün geçtikçe yenilenmektedir. 3 Tesla MR teknolojisi, hasta konforunun ön planda tutulması, kaliteli ve güvenilir sonuçları ile son yıllarda daha öne çıkmaktadır. 3 Tesla MR ile dokudan daha fazla sinyal ve veri toplaması sebebiyle, özellikle beyin ve kas-iskelet hastalıklarının teşhisine büyük fayda kazandırmaktadır. Bu durum elde edilen veriyi çözünürlüğü yüksek görüntüye çevirme avantajı sağlamaktadır

128 KESİT BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE KARDİYAK (SANAL) ANJİYO
 128 kesitli Bilgisayarlı Tomografi cihazı ile 5-6 saniye gibi çok kısa sürelerde kalbi ve koroner arterleri görüntülemek mümkün olmaktadır. Ayrıca aynı cihazla tüm vücut bölgeleri 3 planda ve 3 boyutlu olarak değerlendirilebilmekte ve dokular milimetrik hassasiyetle incelenebilmektedir.

128 Kesit Sanal Kolonoskopi
Sanal kolonoskopi bilgisayarlı tomografi cihazından (Bilgisayarlı Tomografi ile kolonoskopi) kalın bağırsağın üç boyutlu görüntülerinin elde edilen konvansiyonel kolonoskopi görüntülerine benzer görüntülerin oluşturulduğu ve kalın barsak hastalıklarının değerlendirildiği bir inceleme yöntemidir.

128 Kesit Sanal Bronoskopi
Sanal bronkoskopi ile hava yolları (trakea ve bronşlar),  hastanın ağzından herhangi bir cihaz sokmadan görüntülenebilmektedir. Sanal Bronkoskopi ile hava yollarının içinde gezinebilmek, bronşların içini detaylı bir şekilde inceleyebilmek mümkündür.

Histerosalpingografi: Infertilite (kısırlık) değerlendirilmesinde, önemli bir incelemedir. İşlem sırasında vajinal yoldan rahime 5 – 10 ml kadar kontrast madde verilir. Bu yöntemle tüplerin açık olup olmadığı, tıkanıklık varsa tıkanıklığın hangi seviyede olduğu araştırılır. Rahim boşluğunda polip, myom yada rahimin bitişik olup olmadığı ortaya çıkar. Tetkik için en uygun dönem, mens dönemi (kanama) bitiminden sonraki gündür.

Intravenöz Pyelografi (IVP): İlaçlı böbrek filmi olarak bilinen IVP’de röntgen ışını altında görülebilen kontrast madde ivp olarak damar içine verilmektedir. Bu madde, böbreklerden süzülerek, idrar kanallarına atılır. Madde, böbrekler ve kanallardan geçtiği esnada çekilen filmlerde, tüm idrar yolları ve taşlarını, böbreklerin yapısal durumunu, böbrek hastalıklarını görüntülemek mümkündür. Uygulanan çalışma, normal koşullarda 30 dk. sürmektedir.

Ultrasonografi: Ultrason, insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak, iç organları görüntüleyen bir tanı yöntemidir. Ultrason çalışmalarında X ışını kullanılmaz. Bu nedenle hamile bayanlarda ve bebeklerde rahatlıkla kullanılır. Genellikle yumuşak doku, dalak, pankreas, karaciğer, böbrekler, safra kesesi, mesane, yumurtalıklar, bebeklerde kalça ve rahim gibi karın içi organların büyümesi, troid nodülleri, apandisit, yumurtalık kistleri ve karın içindeki tümörler ultrasonografi ile teşhis konulabilen hastalıklardan bazılarıdır. Karın içindeki organların ultrasonu için hastanın aç karnına olması gerekmektedir. Ayrıca mesane, yumurtalıklar ve rahimin incelenmesi için hastanın idrara sıkışık olması gerekmektedir.

Doopler Ultrasonografi: Doopler ultrasonografi yöntemi ile bir organın veya damarların kan akımını inceleyebiliriz. Bu yöntem aracılığıyla,

  •  Kol ve bacak damarları
  •  Böbreği besleyen damarlar
  •  Karaciğeri besleyen damarlar
  •  Boyun damarları
  •  Hamile bayanlarda anneye ve fetusa ait damarlar
  •  Erkeklerde, testisleri besleyen damarlar
  •  Vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan bir kitlenin damar yapısı incelenebilir.
  • Karaciğer biyopsisi

MAMMOGRAFİ : Günümüzde meme, Ca’nın çok yaygın olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Ca’da erken tanı ve tedavi yöntemi oldukça önemlidir. Elle ve gözle muayene sonucunda kitlesel oluşumlar tespit edilebilir. Kişiler, kendilerini palpe edebilirler. Gelişmiş ülkelerde 40 yaşını aşmış bayanlarda rutin olarak mamografi taraması yapılmaktadır. 35 yaşın altındaki kadınlarda, meme dokusundaki süt bezelerinin yoğunluğu nedeniyle, mamografi yeterince bilgi vermez. Dolayısıyla genç bayanlar USG’ye yönlendirilir.

KEMİK DENSİTOMETRE :  kemik dansitometri tarama ve kemik mineral yoğunluğunu ölçmek için kemik yoğunluğu kaybını değerlendirmek amacıyla yürütülen bir testtir. Bu test, kemiklerde kalsiyum kaybı sonucu gelişen kemikdurum osteoporoz tanısı için kullanılır.

KONVENSİYONEL RÖNTGEN :  Konvansiyonel röntgen çekimi nedir, sadece inceleme yapılacak olan bölgeye yönlendirilen düşük dozlarda X ışınları ile vücut ve organların filmlerinin röntgen cihazları desteği elde edilmesidir.

MR : Manyetik Rezonans Görüntüleme yani MR, ağrısız, allerjiye yol açacak ilaç verilme zorunluluğu olmayan ve x-ışını gibi zararlı olabilecek araçlar kullanmayan bir tanı tekniğidir.