KALP RİTİM BOZUKLUĞU (ARİTMİLER) NEDİR?

kalp ritim bozukluğu

Kalp ritim bozukluğu, kalbinizin çok hızlı, çok yavaş veya düzensiz atmasıdır. Buna aritmi de denir.

Kalbin içinde, kanın nasıl ve ne zaman pompalanacağını kontrol eden karmaşık bir valf, düğüm ve odacık sistemi bulunur. Bu hayati sistemin işlevleri bozulur, hasar görür veya tehlikeye girerse, kalbinizin atış şeklini değiştirebilir.

Aritmiler hiçbir belirti göstermeyebilir veya göğsünüzde rahatsızlık, çırpınma, ağrı veya çarpıntı hissedebilirsiniz.

Tüm aritmiler yaşamı tehdit etmez veya sağlık komplikasyonlarına neden olmaz. Ancak güvenli tarafta olmak için anormal kalp doktorunuza bildirmelisiniz.

Kalp Ritim Bozukluğu – Aritmi Türleri

En yaygın anormal aritmi türleri şunlardır:

Taşikardi

Kalbin normal hızına göre çok hızlı attığı durumlardır. Normal koşullarda yetişkinlerde kalp dakikada 60 ila 100 ket atması gerekirken, taşikardi durumunda kalp dinlenme halindeyken dakikada 100 atış üzerindeki atış hızına ulaşabilir. Taşikardinin de üç alt tipi vardır:

Ventriküler taşikardi (VT), kalbin alt odacıklarından birinde (ventriküller) bir grup hücrenin anormal ateşlenmesinden kaynaklanan bir tür kardiyak aritmidir. Hücreler, sağ üst odadaki (kulakçık) sinüs düğümünden daha yüksek bir hızda ateşlenir, bu da kalp atış hızının dakikada 100 atış veya daha yüksek olmasına neden olur.

Supraventriküler taşikardi (SVT), kalbin üst odacıklarını (atriyum) içeren ve kalbinizin çok hızlı atmasına (taşikardi) neden olan bir grup kalp aritmisidir. “Supra”, “yukarıda” anlamına gelir, bu nedenle supraventriküler “ventriküllerin üstünde” anlamına gelir.

Atriyal taşikardi, kalbin üst odacıklarından (atriyum) birinde bir grup hücrenin anormal ateşlenmesinden kaynaklanan bir supraventriküler taşikardi türüdür. Bu hücreler normalden daha yüksek bir hızda ateşlenir. Semptomlar arasında kalp çarpıntısı (bir kalp çarpıntısı hissi), baş dönmesi, göğüste sıkışma, nefes darlığı ve bayılma sayılabilir.

Atriyal Fibrilasyon

AFib olarak da adlandırılan atriyal fibrilasyon, kalbin üst sol odasındaki (sol atriyum) pulmoner damarların hemen dışındaki çok sayıda anormal elektriksel kısa devrenin neden olduğu kalbin üst kısmının (supraventriküler taşikardi) bir yarış türüdür.

Bu anormal elektriksel kısa devreler sinüs düğümü hızından çok daha hızlı bir hızda meydana gelir ve dakikada 100 veya daha fazla kalp atış hızı üretir. Atriyal fibrilasyonun belirtileri arasında kalp çarpıntısı (kalp yarışı hissi), baş dönmesi, göğüste sıkışma, nefes darlığı ve bayılma sayılabilir.

Atriyal Çarpıntı

Atriyal çarpıntı (kalp çarpıntısı) bir tür aritmidir. Daha spesifik olarak, kalbin üst odacıklarında (atriyum) anormal elektriksel kısa devrenin neden olduğu bir tür supraventriküler taşikardidir. Ortalama bir insan kalbi dakikada 50 ile 100 atım gerçekleştirmektedir. Bu değer 50’nin altında olduğu durumlara bradikardi, 100’ün üzerinde olduğu durumlara ise taşikardi adı verilmektedir.

Kısa devre, sinüs düğümünden (vücudun doğal kalp pili) çok daha hızlı bir hızda sürekli bir elektriksel aktivasyon döngüsüyle sonuçlanır ve genellikle dakikada 150 atış kadar hızlı bir kalp atış hızı üretir.

Semptomlar arasında; kalp çarpıntısı (bir kalp çarpıntısı hissi), baş dönmesi, göğüste sıkışma, nefes darlığı ve bayılma sayılabilir.

Kalpteki anormallik olarak kabul edilen taşikardiye kalbin hızını arttıran elektrik sinyali neden olmaktadır. Sigara, aşırı kafein tüketimi, alkol ve stres gibi durumlar taşikardiye neden olabilmektedir. Kalbin alt ve üst bölmelerinin normalden çok daha hızlı şekilde çarpmasıyla ortaya çıkmaktadır. 

Bradikardi

Bradikardi (yavaş kalp hızı), kalbin olması gerekenden daha yavaş atmasıdır. Birçok insan için (fiziksel olarak çok formda olanlar hariç), bu dakikada 50-60 vuruştan daha az olabilir ve vücuda yetersiz oksijen verilmesi tehlikesi oluşturur. Belirtiler arasında baş dönmesi, göğüste sıkışma, nefes darlığı ve bayılma sayılabilir.

Ventriküler Fibrilasyon

Ventriküler fibrilasyon, en ciddi kalp aritmi türüdür ve acil tıbbi müdahale gerektiren, yaşamı tehdit eden bir acil durum olan ani kalp durması ile sonuçlanabilir.

Ventriküler fibrilasyon (V-Fib veya VF olarak da bilinir) sırasında, kalbin elektrik sistemi kaotik ve düzensiz hale gelir ve alt odacıkların (ventriküller) normal şekilde atması ve vücuda kan pompalaması yerine “çarpmasına” neden olur.

Erken Ventriküler Kasılmalar

Erken ventriküler kasılmalar (PVC), kalbin ventrikülleri normal kalp ritmini bozduğunda ve senkron attığında meydana gelir: normal bir kalp atışı, fazladan bir vuruş, ardından bir duraklama ve ardından güçlü bir vuruş.

Sizler için hazırladığımız Blog yazılarımızı ve You tube sayfamızı incelmeyi unutmayın.

İçerik Kategorileri : Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.