5 Aralık Kadın Hakları Günü

“Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur.”
Mustafa Kemal Atatürk

Olympe de Gouges hazırladığı bildirgeye “Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi” ismini verdi. Kadınların hukuki, politik ve sosyal alanda erkeklerle eşit kılınması gereğini anlatan bildirge bugün 230 yaşındadır.

İnsan haklarının aslında kadın-erkek bütün bireyleri kapsaması gerekir. Eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkı diyebileceğimiz ve doğarken sahip olduğumuz bu temel haklar, ömrümüz boyunca kesintisiz olarak sürer, vazgeçilemez ve hiçbir durumda değiştirilemez. Haklarımızı koruma altına alan hukuk sistemine göre herkes cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, uyruk ya da toplumsal köken, düşünce farkı, mülkiyet gibi farklara bakılmaksızın yasalar önünde eşittir.

Genelde fiziki ve duygusal şiddet, cinayet, baskı, hürriyetten yoksun bırakma gibi eylemlere bakıldığında bu gibi durumların çoğunlukla kadınlara yönelik yapıldığını görmekteyiz. Örneğin aile içi şiddet veya töre cinayeti dendiğinde, şiddete maruz kalan veya öldürülen kişinin erkek olduğunu kimse düşünmez. Ya da “eşit işe eşit ücret” talebi dile getirildiğinde, eşit işe eşit ücret almayanın kadın olduğu açıktır. Cinsel/bedensel şiddeti meşrulaştırmak için erkeklerin değil, kadınların giyimi ve/veya geç saatte sokakta olduğu konu edilir. Okullaşma kampanyaları “Bütün Çocuklar Okula!” değil, “Haydi Kızlar Okula!” sloganıyla yapılır. “Erken/zorla evlendirme” dendiğinde kimsenin aklına yaşlı bir kadınla evlendirilen bir oğlan çocuğu gelmez mesela.

1926 yılında Türk Medeni Kanunu ile kadınların yasal statüsün değiştirilmesinin ardından kadınlara hem aile içinde hem de bir birey olarak eşit haklar tanınmıştır. 1930 yılında yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınmasının ardından Türkiye’de kadınlar 1930’da belediye seçimlerinde, 1933’te Köy Kanunu’nda muhtar seçme ve köy heyetine seçilme hakkına sahip oldular.

5 Aralık 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün en önemli devrimlerinden biri olan Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı, tüm dünyada kadınların önünü açmıştır ve bugün Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

Her kadın kendi seçimlerini yapma ve haklarını talep etme özgürlüğüne sahip olmalıdır. Günümüzde dünyanın her bölgesinde kadınlar ve kızlar, sırf kadın oldukları için hala ayrımcılıklar ile karşı karşıya kalıyorlar. 8 Şubat 1935’te ilk defa meclis seçimlerine katılan Türk kadınları mecliste 18 sandalye elde ettiler. 

Çağdaş ve demokratik bir toplumda yaşamanın temeli eşit haklardan faydalanmaktan geçer. Bu anlamda 5 Aralık Kadın Hakları Günü farkındalık yaratmak açısından önemli bir gündür.

Kadının İnsan Hakları

Kadının İnsan Hakları, insan hakları kavramını dünya kadınları açısından yeniden yorumlayarak oluşturmayı amaçlayan bir kavramdır.

Kadının insan hakları şunlardır:

* Kadının evlilikle ilgili hakları: İstediği kişiyle evlenme hakkı, eşit miras hakkı, evlilik içinde cinsel birleşmeyi reddetme hakkı, şiddete maruz kalmama hakkı, kendi malına sahip olma hakkı, kumayı reddetme hakkı, resmi nikâh hakkı.

* Kadının boşanma ile ilgili hakları: Ev tutarak ayrı yaşama hakkı, boşanmak için mahkemeye başvurma hakkı, çocuklarının velayetini alma hakkı, nafaka alma hakkı, kendi malını beraberinde götürme hakkı.

* Kadının bedensel hakları: Kendi cinselliğini yaşama hakkı; tecavüzsüz, tacizsiz, enseste maruz kalmadan yaşama hakkı; doğum kontrolünü kullanma veya kullanmama hakkı, sağlıklı yaşama hakkı; kadının bedeninin yalnızca kendine ait olması hakkı.

* Kadının kamu yaşamındaki hakları: İstediği zaman kocasından izin almadan istediği işte çalışma hakkı, eşit ücret hakkı, eşit eğitim hakkı, kendi istediği partiye oy verme hakkı, siyasi partiye katılma hakkı, ev kadını veya tarımda aile işçisi olarak çalışsa bile sigortalı olma hakkı, dini yaşama katılma ya da katılmama hakkı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.