İdrar Yolu İltihapı Nedir?

Bir idrar yolu enfeksiyonu (İYE), üriner sistemin bir enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon türü, üretra (üretrit adı verilen bir durum), böbrekler (piyelonefrit adı verilen bir durum) veya mesaneyi(sistit adı verilen bir durum) içerebilir. İdrarınız tipik olarak bakteri (mikrop) içermez. İdrar, filtrasyon sistemimizin yani böbreklerin bir yan ürünüdür. Atık ürünler ve fazla su böbrekler tarafından kandan süzülmesiyle idrar oluşur. Normalde idrar, üriner sisteminizden herhangi bir kontaminasyon olmadan geçer. Bununla birlikte, bakteriler vücudun dışından üriner sisteme girerek enfeksiyon ve iltihaplanma gibi sorunlara neden olabilir. Bu bir idrar yolu enfeksiyonudur (İYE).

İdrar yolu nedir?

İdrar yolu, vücudun sıvı atık ürünlerinden biri olan idrarı yapar ve depolar. İdrar yolu aşağıdaki bölümleri içerir:

Böbrekler: Bu küçük organlar vücudunuzun arkasında, kalçaların hemen üzerinde bulunur. Bunlar vücudunuzun filtreleridir – kanınızdaki atıkları ve suyu temizler. Bu atık idrar olur.

Üreterler: Üreterler, idrarı böbreklerden mesanenize taşıyan ince tüplerdir.

Mesane: Kese benzeri bir kap olan mesane, idrarınızı vücuttan ayrılmadan önce depolar.

Üretra: Bu tüp idrarı mesanenizden vücudun dışına taşır.

İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) ne kadar yaygındır?

İdrar yolu enfeksiyonları çok yaygındır ve her 5 kadından 1’inde hayatlarının bir döneminde ortaya çıkar. İYE’ler kadınlarda yaygın olmasına rağmen, erkeklerde, yaşlı yetişkinlerde ve çocuklarda da olabilir. Çocukların %1-2’sinde idrar yolu enfeksiyonu gelişir. Her yıl 8 ila 10 milyon doktor ziyareti idrar yolu enfeksiyonları içindir.

Kimler idrar yolu enfeksiyonları (İYE) olur?

Herkes idrar yolu enfeksiyonu kapabilir, ancak kadınlarda daha sık görülür. Bunun nedeni, kadınlarda üretranın (idrarı vücuttan dışarı taşıyan kanallar) daha kısa ve E. coli bakterilerinin yaygın olduğu anüse daha yakın olmasıdır. Daha yaşlı yetişkinler de sistit gelişimi için daha yüksek risk altındadır. Bu artan risk, mesanenin eksik boşaltılmasına bağlı olabilir. Bununla ilişkili olabilecek, prostat büyümesi veya mesane sarkması (mesanenin düşmesi veya normal konumundan kayması durumu) dahil olmak üzere birkaç tıbbi durum vardır. Sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsanız, sağlık uzmanınız, enfeksiyonlarınıza katkıda bulunabilecek diyabet veya anormal üriner sistem gibi diğer sağlık sorunlarını kontrol etmek için testler yapabilir. Sık idrar yolları enfeksiyonu geçiren kişilere, enfeksiyonun geri gelmesini önlemek için zaman zaman bir süre düşük dozda antibiyotik verilir. Sık idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmeye yönelik bu temkinli yaklaşım, vücudunuzun antibiyotiğe direnç geliştirmesi ve kolit gibi başka enfeksiyon türlerine yakalanmamanız için uygulanmaktadır..

İçerik Kategorileri : Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.