Konak Hastanesi | Randevu Sistemi

Bölüm Seçiniz

Doktor Seçiniz

Tarih & Saat Seçiniz

Kişisel Bilgilerinizi Giriniz

Engelli hastalar için "öncelikli hasta" bankosuna başvurunuz.

Lütfen İlgili Alanları Doldurunuz

Lütfen İlgili Alanları Doldurunuz

Hemşirelik Hizmetleri

Özel Konak Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri olarak, mesleki eğitimle kazanılan yeterli bilgi, beceri ile birlikte insanı sevmek, ona değer vermek ve doğum öncesinden başlayarak yaşamın tüm evrelerinde, uluslararası standartlar ve etik ilkeler çerçevesinde, bireyi sadece hastalığıyla değil bir bütün olarak ele almaktadır. Topluma ve hizmet verdiğimiz gruba yönelik sağlığı koruma, geliştirme, hastalık dönemlerinde ve sonrasının planlamasında, güncel teknoloji ve yenilikleri takip ederek, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak, kanıta dayalı hemşirelik girişimleri ışığında uygulamalarımızı hasta bakımına yansıtmaktayız. Biz, sürekli eğitim ve gelişim olanakları sunarak mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamında en etkili, yeterli, ölçülebilen ve değerlendirilebilen kaliteli hemşirelik bakımını sağlamak için çalışmaktayız.

Saygı ve Sevgilerimizle...

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü