Enis YILDIRIM’a ait Bilimsel Aktiviteler

Uluslararası Bilimsel Aktiviteler

 • Hiz VMM, Kaynak G, Botanlioglu H, Yıldırım E, Karabiber A. Dervisoglu S. Scapular   metastasis of a rectal gastrointestinal stromal tumor: a case report. EMSOS congress, Gothenburg, SWEDEN, Mayıs 29-31, 2013
 • İnan M, İncesu M, Sarıkaya İA, Şeker A, Yıldırım E. Comparison of titanium cubic plate and transiliac bone graft for the treatment of planovalgus foot in children with cerebral palsy: a preliminary report. EPOS 34th Annual Meeting, Marseille, FRANCE, Nisan 15-18, 2015
 • İnan M, Sarıkaya İA, Yıldırım E. Lateral Column Lengthening With Expandable Cubic Cage. AAOS Annual Meeting, LasVegas, USA, Mart 24-28, 2015
 • Güven MF, Kaynak G, Çalışkan M, Yıldırım E, Botanlıoğlu H, Aydıngöz Ö. Comparison of functional metacarpal splint and ulnar gutter splint in the treatment of fifth metacarpal neck or shaft stable fractures. A prospective comparative study. APOA Congress, Antalya, Turkey, Nisan 10-14, 2018

Ulusal Bilimsel Aktiviteler

 • Doğu AG, Yontar NS, Gülten İA, Yıldırım E. Acil Servisin Hasta Profili Ve Zamanın Etkin Kullanımı. MASCO, İstanbul, Mayıs 16, 2002
 • Aşık M, Kantarcı F, Yıldırım E, Kesmezacar H, Botanlioglu H, Gençtürk M, Özbayrak M, Mihmanlı İ. Rotator Manşet Yırtıklarında Cerrahi Sonrası Rotator Manşet Tendonlarının Bütünlüğünün ve Biseps Tendon Patolojilerinin US ile Değerlendirilmesi, 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Ekim 28 – Kasım 02, 2011
 • Yıldırım E, Kesmezacar H, Babacan M, Kaynak G, Botanlioglu H, Kantarcı F. Açık Ve Mini-Açık Rotator Manşet Tamirlerinde Takipteki Tendon Devamlılığının Kliniğe Etkisi, 22.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Ekim 31 – Kasım 5, 2011
 • Yıldırım E, Kaynak G, Botanlioglu H, Öğüt T, Öztürk MA. Talusta Akciğer Kanseri Metastazı: Vaka Sunumu, 22.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Ekim 31 – Kasım 5, 2011
 • Hız VMM, Yıldırım E, Kaynak G, Dervisoglu S, Mandel NM, Kantarcı F. Skapulada Eş Zamanlı Olmayan Geç Gastrointestinal Stromal Tümör Metastazı, 22.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Ekim 31 – Kasım 5, 2011
 • Yıldırım E, Kesmezacar H, Ayhan E, Babacan M, Kaynak G, Botanlioglu H, Kantarcı F. Mini-Açık Veya Açık Tamir Yapılan Rotator Manşet Yırtıklarının Takibinde Tendon Bütünlüğünün Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi, 7. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Mart 22-24, 2012
 • İnan M, İncesu M, Sarıkaya IA, Şeker A,Yıldırım E. Serebral Palsiye Bağlı Pes Planovalgus Tedavisinde Kübik Plak İle Transiliak Kemik Greftin Karşılaştırılması. 24.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Kasım 12-16, 2014
 • Güven MF, Yıldırım E, Çalışkan M, Ünlü MC, Botanlıoğlu H, Kaynak G, Babacan M. 5. metakarp boyun ve diafiz kırıklarinin konservatif tedavisinde fonksiyonel atel ile ulnar kısa kol atel tedavisinin sonuclarının karşılaştırılması – Prospektif Çalışma, Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması, İstanbul, Nisan 10-12, 2015
 • Güven MF, Kaynak G, Çalışkan M, Yıldırım E, Botanlıoğlu H, Aydıngöz Ö. 5. metakarp boyun ve diafiz kırıklarinin konservatif tedavisinde fonksiyonel atel ile ulnar kısa kol atel tedavisinin sonuclarının karşılaştırılması – Prospektif Çalışma, 25.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Ekim 27-31, 2015
 • Erdoğan F, Erdal OA, Kaynak G, Botanlioglu H, Yıldırım E. Ankiloze Dizlerde Total Diz Artroplastisi, 22.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Ekim 31 – Kasım 5, 2011
 • Yıldırım E, Sarıkaya İA, İnan M. Suprakondiler Femur Osteotomisi Sonrası Derin Peroneal Sinir Arazı: Sıradışı Peroneal Sinir Anatomisi, Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması, İstanbul, Nisan 17-20, 2014
 • İnan M, Sarıkaya İA,Yıldırım E, Güven MF. Serebral Palsi Hastalarında Suprakondiler Femur Osteotomisi Sonrası Nörolojik Komplikasyonlar, 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Kasım 12-16, 2014
 • İnan M, Sarıkaya İA, Yıldırım E, Demiral B. Pediatrik Hastada Suprakondiler Femur Ekstansiyon Osteotomisi: Cerrahi Teknik, 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Kasım 12-16, 2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.