Strategic Goals

  • Ekonomik gücü arttıracak yatırım ve bütçe yönetimi ile maliyet yönetimini iyileştirmek.
  • Stratejik pazarlama ile özellikli hizmetleri etkin ve ulaşılabilir kılmak.
  • Kurumsal imaj yönetimi ile marka bilinirliği arttırmak
  • Teknolojik yenilikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet çeşitliliği ve özelliklerini arttırmak
  • Malzeme yönetiminde kaliteli, yenilikçi sistemler ile geliştirmek.
  • Kurumsal sistem yönetimi ile gelişimi sağlamak.
  • Memnuniyeti sağlayacak ve motivasyon arttıracak eğitim ve gelişme programları ile memnuniyet artışı sağlamak.
  • Organizasyonel gelişme sağlamak.