Op. Dr.

Ahmet TOPALOĞLU

Çocuk Cerrahisi
Ahmet TOPALOĞLU

Özgeçmiş

Doğum Yeri - Yılı : Kütahya / 1977

Yabancı Dil : -

Eğitim
  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İş Deneyimi
  • Tatvan Devlet Hastanesi
  • Özel Yüzyıl Hastanesi

 

Özellikli İşlemler

Appendektomi (Laparoskopik)

Anoraktal Malformasyon PSARP

Boyundan Kitle Eksizyonu

Brankiyal Kleft Kisti

Dil Altı Frenilumu

Ekstrofi Vezika

Epididim Kisti

Epispadias

Gastrostomi

Göbek Granülomu veya Polibi Eksizyonu

Hidrosel & Kordon Kisti

Hipospadias fistül onarımı

Hipospadias

İnguinal herni onarımı

İnmemiş Testis

İntestinal Atreziler

İnvaginasyon

Karaciğer Kitle Eksizyonu

Kistik Lenfangiom, Mezenter ve Omental Kistler

Kolesistektomi (Laparoskopik)

Labial Füzyon

Laparoskopik Testis Araştırılması (Nonpalpable Testis)

Meckel Divertikülü

Memeden Kitle Eksizyonu

Nissen Fundoplikasyonu (Açık Cerrahi, Laparotomi)

Nissen Fundoplikasyonu (Laparoskopik)

Over Torsiyonu

Over Tümörü ve Kistleri

Özofagoskopi (Tanısal ve Dilatasyon)

Penis Eğrilikleri (Penil Kurvatürleri)

Perianal Apse

Perianal Fistül

Pilonidal Sinüs

Pilor Stenozu

PUV

Rektoskopi ve rektal polip eksizyonu

Sakrokoksigeal Teratom

Sistoskopi (Tanısal, JJ Kateter Takılması ve RGPG)

Sistoskopi ile JJ Kateter Çıkarılması

Skrotal Apse

Splenektomi (Dalağın Çıkarılması)

Sünnet

Tanısal Laparotomi veya Laparoskopi

Tanısal Torakoskopi

Testis Torsiyonu

Tiroglossal Duktus Kisti

Tortikollis

Umblikal Herni, Paraumblikal Herni ve Epigastrik Herni

Urakal Kist, Sinüs ve Fistül Onarımı

Üreteropelvik Darlık (UPD, Piyeloplasti)

Varikosel (Açık ve Laparoskopik Teknik)

Volvulus Onam Formu

VUR (Açık Cerrahi, Cohen, UNS)

Mesleki Üyelikler

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği