Konak Hastanesi | Randevu Sistemi

Bölüm Seçiniz

Doktor Seçiniz

Tarih & Saat Seçiniz

Kişisel Bilgilerinizi Giriniz

Engelli hastalar için "öncelikli hasta" bankosuna başvurunuz.

Lütfen İlgili Alanları Doldurunuz

Lütfen İlgili Alanları Doldurunuz

Op.Dr.

Tutku GÜRBÜZ ŞAHİN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı : Tutku GÜRBÜZ ŞAHİN
Doğum Yeri - Yılı : Ankara - 1983
Akademik Ünvan : Op. Dr.
Yabancı Dil : İngilizce

Eğitim

 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2001 - 2008

Uzmanlık

 • Ege Doğumevi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesi / İzmir / 2009 - 2013

İş Deneyimi

 • Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi / 2013 - 2014
 • Özel Konak Hastanesi / 2014 - halen

Yayınlar

 • KURT S, A. DEMİRTAŞ Ö, GÜRBÜZ T, YAZ M P, BEYAN E, KARAGÖZ G, TAŞYURT A. Servikal Ektopik Gebelik: Bir Olgu Sunumu. Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2011; 3 (4) : 33 - 37.
 • KURT S, A. DEMİRTAŞ Ö, YAZ M P, GÜRBÜZ T, IŞIL M, AYAZ D, TAŞYURT A. Hpv Tip 16 nın Eşlik Ettiği Primer Squamöz Hücreli Vajen Kanseri. T Klin Jinekol Obst 2012; 22 (3) : 199 - 202 (Olgu sunumumuz TJOD. 9.Uluslararası objtetri ve jinekoloji kongresinde poster olarak yayınlanmıştır)
 • KURT S, DEMİRTAŞ Ö, GÜRBÜZ T, ALDEMiR S O, BİÇER H, TAŞYURT A. Ektopik Gebelikte Tedavi Yaklaşımları: 171 Olgunun Retrospektif Analizi. T Klin Jinekol Obst 2012; 22 (2) : 84 – 9 (Yazımız 3. Üreme Tıbbı Derneği Kongresinde poster olarak yayınlanmıştır. P10)
 • TÖZ E, KURT S, CANDA T M, GÜRBÜZ T, TAŞYURT A. İzmir Ege Doğumevi Eğitim Araştırma Hastanesindeki 5 Yıllık Doğum Verileri ve Sezeryan Endikasyonları.Tepecik Eğit Hast Derg 2011; 21 (3) : 109 - 112.
 • KARACA İ, KURT S, KANBAK R A, TÖZ E, GÜRBÜZ T, Menorajiyi Önlemede Levonorgestrelli Rahim İçi Araçların Etkinliği: Üçüncü Basamak Merkez Sonuçları. Tepecik Eğit Hast Derg 2012; 22 (3) : 157 - 161.
 • GÜRBÜZ T, KURT S, CANDA T M, ARSLAN Ç, KESER B, TAŞYURT A. Meme Kanserli Hasta Overindeki Matür Kistik Teratom Kötücül Dönüşümü: Skuamöz Hücreli Karsinom. Tepecik Eğit Hast Derg 2013; 23 (2): 97 - 100 
 • KURT S, ADIYEKE M, UYAR İ, ALDEMİR O, GÜRBÜZ T, TAŞYURT A. Over Ve Endometriumun Primer Senkron Karsinomu (2 olgu sunumu ); 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 2012, Antalya, PB: 061

Tez Çalışmaları

 • Adenomyozis Ve Adenomyozise Eşlik Eden Endometrial Patolojilerin Değerlendirilmesi : 3 Yıllık Klinik Tecrübemizin Retrospektif Analizi

Kurs-Seminer ve Alınan Sertifikalar

 • Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, 2009
 • Türk Jinekoloji ve Obstertrik Derneği Perinataloji Bilimsel Eğitim Toplantısı, 2010
 • Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi; 2010
 • Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi; Temel Ultrasonografi Kursu, 2010
 • Üreme Tıbbı Derneği Kursu; 2010
 • IX. Turkısh German Gynecology Congress’Katılım Sertifikası, 2011
 • 9.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2011
 • Temel Obstetrik Ultrasonografi Kursu, 2011
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Jinekoloji-Onkoloji Bilimsel Eğitim Toplantısı, 2011
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Endometriozis Bilimsel Eğitim Toplantısı, 2011
 • 1.İzmir Operatif Jinekoloji ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Video Sempozyumu, 2012
 • 5.Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 2012
 • 5.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 2012
 • Endometriozis Cerrahisi Kursu, 2012
 • Üreme Tıbbı Derneği “Her Yönüyle PCOS Kurs ve Sempozyumu, 2013
 • Antenatal Muayene Stratejileri Kursu, 2013
 • Internatıonal İzmir Urogynecology Congress V, 2013
 • Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi, 2014
 • HPV ve Kanser Sempozyumu, 2014