Konak Hastanesi | Randevu Sistemi

Bölüm Seçiniz

Doktor Seçiniz

Tarih & Saat Seçiniz

Kişisel Bilgilerinizi Giriniz

Engelli hastalar için "öncelikli hasta" bankosuna başvurunuz.

Lütfen İlgili Alanları Doldurunuz

Lütfen İlgili Alanları Doldurunuz

Doç.Dr.

Fuat BÜYÜKBAYRAK

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı : Fuat BÜYÜKBAYRAK
Doğum Yeri - Yılı : İstanbul-1969
Akademik Ünvan : Doc. Dr.
Yabancı Dil : İngilizce-Yugoslavca

Eğitim

 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilimdalı Kalp Damar Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi
 • Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Kalp Damar Cerrahisi Doçentliği
 • University of Alabama, Birmingham, USA. Konjenital ve Erişkin Kalp Cerrahisi Eğitimi ( Observership)
 • Birmingham Hospital for Sick Childreen, Birmingham, UK. Komplex Konjenital Kalp Cerrahisi Eğitimi ( Observership)
 • Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Edirne Tıp Fakültesi Eğitimi

İş Deneyimi

 • Hisar Intercontinental Hospital, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Kalp Damar Cerrahisi Sorumlusu
 • Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Kalp Damar Cerrahisi Doçenti
 • Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilimdalı Kalp Damar Cerrahisi Asistanı

Üye Olunan Dernek ve STK lar

 • Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
 • Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği
 • Türk Kardioloji Derneği
 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
   

Ödüller

 • Kalp Cerrahisi Sözel Bildiri Birincilik Ödülü, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi (8-11 Kasım 2012/ Antalya).Koroner Arter Hastalığında Statin Kullanımının Sağ Atriyal Miyosit Apoptozisi ve Proliferasyonu Üzerine Etkileri. ( Fuat Büyükbayrak, Fatma Dağıstanlı, Eray Aksoy, Oğuz Konukoğlu, Sabit Sarıkaya,Melek Öztürk, Kaan Kırali, H. Mete Alp.)

Eserler Listesi

 • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ( 22 Adet)
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler (24 Adet)
 • Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler ( 1 Adet)
 • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (15 Adet)
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler (32 Adet)
 • Atıflar ( 250’den fazla atıf)

 

Diğer Doktorlarımız